Virtuální prohlídka školy

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena (Kvinta AN)

17.10.2015 08:06

Dne 6. 10. 2015 navštívila třída kvinta A I. Německého zemského gymnasia Knihovnu Jiřího Mahena

v Brně. Výukový program s názvem Knihovny byly, jsou a budou? absolvovali studenti v rámci výuky českého jazyka a literatury.

Při úvodní prezentaci se studenti dověděli mnoho zajímavého o vývoji knihoven od starověku až po současnost, také o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně a o organizaci knihoven obecně a jejich službách pro veřejnost.

Po prezentaci následovala prohlídka některých oddělení knihovny, kde knihovnice studentům poskytla další informace o knihovně, jejích odděleních, fungování výpůjční služby. Prakticky jim také ukázala, jak se vyhledávají knížky v on-line katalogu, a studenti si vyhledávání rovněž sami vyzkoušeli.   

Návštěva knihovny trvala 90 minut a přínosná byla nejen pro studenty, kteří do knihovny již chodí, ale zejména pro ty, kteří doposud služeb veřejných knihoven nevyužili.

 

 Eva Solarová 
vyučující českého jazyka

Fotogalerie: Návštěva Knihovny Jiřího Mahena (Kvinta AN)