Virtuální prohlídka školy

Návštěva knihovny Jiřího Mahena - 22.11.2012

16.12.2012 08:54

Dne 22. 11. 2012 navštívily třídy kvinta AM a III. AM Knihovnu Jiřího Mahena. V rámci výuky českého jazyka a literatury studenti absolvovali výukový program s názvem Knihovny byly, jsou a budou?

Při úvodní prezentaci se studenti dověděli mnoho zajímavého o vývoji knihoven od starověku až po současnost, také o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně a o organizaci knihoven obecně a jejich službách pro veřejnost.

Po prezentaci následovala prohlídka jednotlivých oddělení knihovny, kde knihovnice studentům poskytla další informace a seznámila je se způsobem vyhledávání knížek v on-line katalogu a jejich následným najitím v policích – jednalo se o naučnou literaturu a žáci si vyhledávání také sami vyzkoušeli.

Návštěva knihovny trvala 90 minut a pro studenty byla jistě přínosná.

Eva Solarová, vyučující CJL