Virtuální prohlídka školy

Návštěva Knihovny J. Mahena

10.12.2014 13:46

Dne 22. 10. 2014 se naše třída sexta AM zúčastnila v Knihovně J. Mahena v Brně výukového programu s názvem Svět (des)informací. Program vedla jedna z pracovnic této knihovny.

Po příchodu do oddělení pro děti a mládež jsme se rozdělili do čtyř skupin a každá skupina si sedla za jeden stůl. Každá skupina si vytáhla kartičku s jedním zdrojem informací (rádio, internet, facebook a odborné knihy). Na papír jsme měli napsat tři výhody a tři nevýhody vylosovaného média a výsledek následně zástupce každé skupiny prezentoval ostatním. Posléze jsme diskutovali o možnostech využití těchto médií.

V druhé části programu dostala každá skupina noviny (různé) a i tentokrát jsme plnili různé úkoly a diskutovali jsme o obsahu novin a o tom, čím chtějí upoutat své čtenáře.

V závěru pracovnice knihovny výsledky, ke kterým jsme se dopracovali, shrnula a připomněla nám, jak je důležité si informace ověřovat z různých zdrojů.

Program byl vcelku zajímavý. Ve škole na něj navážeme v hodinách slohu – letos se probírá publicistika.

Před odchodem do školy na další vyučování jsme se krátce zastavili ještě v oddělení pro dospělé, kde nám jiná pracovnice knihovny na přání naší učitelky českého jazyka ukázala různé typy slovníků (slovník slangů, slovník synonym, slovník zkratek aj. a různé encyklopedie), protože v mluvnici jsme právě dokončili kapitolu o lexikologii.

Dmitrij Kiktenko
Sexta AM

Fotogalerie: Návštěva Knihovny J. Mahena