Virtuální prohlídka školy

Návštěva institucí EU v Bruselu

04.04.2018 22:35

Ve dnech 15. - 16. března 2018 se zúčastnili vyučující občanské výchovy a společenských věd Mgr. Hubačka a Mgr. Tribula návštěvy institucí EU v Bruselu, kterou organizovalo Návštěvnické centrum Evropské komise ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pro pedagogy z České republiky.

Program akce byl v prvním dnu zaměřen na bližší seznámení se dvěma významnými institucemi EU - Evropskou komisí a Evropským parlamentem formou návštěvy jejich sídel a besed, na kterých vystoupili čeští i zahraniční představitelé těchto institucí. Prezentovaná témata besed zahrnovala např. otázky spojené se vzděláváním a vzdělávacím systémem v ČR, evropským právem a jeho vymáháním, rolí Evropské komise či fungováním Evropského parlamentu.

Druhý den se pak uskutečnilo velmi zajímavé setkání s českou komisařkou v Evropské komisi paní Věrou Jourovou, která ve svém vystoupení přiblížila svoji činnost na půdě Evropské komise i své cíle a záměry. Mimo to byly další diskuse a přednášky zaměřeny na dostupné materiály o EU pro učitele, na vliv sociálních médií, na nediskriminaci či na těžkosti při informování o EU. Závěr dvoudenní návštěvy pak patřil exkurzi v bruselském Domě evropských dějin, kde je instalována rozsáhlá expozice zaměřená na politický a kulturní vývoj Evropy s přihlédnutím k formování evropské integrace ve 20. a 21. století.

Celkově lze akci hodnotit jako velmi podnětnou z hlediska rozšíření informací o EU a získání nových zajímavých materiálů, které budou využity pro výuku v rámci hodin občanské výchovy a základů společenských věd.

Mgr. Richard Tribula
Mgr. Vít Hubačka

 

Fotogalerie: Návštěva institucí EU v Bruselu