Virtuální prohlídka školy

Naučná vycházka centrem Brna 10. 10. 2016

13.10.2016 21:35

V rámci výuky Výtvarné výchovy s metodikou jsme se studentkami 3. ročníku pedagogické školy podnikly procházku centrem Brna. Hlavní trasou byla osa bývalých městských hradeb (Husova – Joštova) a významné budovy, které na ní byly v 19. století, při asanaci starého Brna, postaveny. Studentky se tak seznámily s budovami Moravské galerie, Besedního domu, budovami JAMU a MU na Komenského náměstí, s tzv. Červeným kostelem a obecným urbanistickým přístupem při budování okružní třídy podle vídeňského vzoru. Nakonec jsme navštívily gotický kostel sv. Jakuba s renesančním pomníkem Raduita de Souches a barokní Místodržitelský palác.

Eliška Hanzlová, vyučující VVM

Fotogalerie: Naučná vycházka centrem Brna