Virtuální prohlídka školy

Naše škola darovala více než šest litrů krve!

25.11.2019 15:01

Ve středu 20. 11. se na Transfúzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích konala akce s názvem „450 ml NADĚJE“, jejímž cílem bylo přilákat nové dárce krve. Tuto akci mezi dospělými studenty propagovala i naše škola, a tak se před osmou ranní 21 dobrovolníků z řad žáků a 3 učitelé setkali před branami nemocnice.

Vzhledem k vysoké účasti chvíli trvalo, než se na nás dostala řada, ale jakmile začali naše pořadová čísla vyvolávat, proces už dále pokračoval poměrně rychle. Nejprve každý vyplnil Dotazník dárce, který zjišťoval především aktuální zdravotní stav, ale i celkovou anamnézu. Po jeho vyplnění byli jednotliví dárci zaevidováni. Darovaná krev musí splňovat nejpřísnější kritéria, a tak ne každý může krev z nejrůznějších důvodů skutečně darovat. Někteří tak byli již při evidenci bohužel vyřazeni, např. kvůli takové „malichernosti“ jako je nedávná návštěva zemí, v nichž se vyskytla nějaká infekční nemoc.

Po zaevidování čekal dobrovolníky odběr vzorku krve, který byl podroben laboratornímu zkoumání, a následné vyšetření lékařem. Jen ten může rozhodnout o tom, zda daný jednotlivec může či nemůže krev darovat. Následně už se dárci občerstvili rohlíkem a čajem a připravili se na odběr.

Po odběru pak měli možnost doplnit živiny nápojem nebo svačinkou z automatů, do kterých každý dárce dostal dva žetony. Jinou odměnu však za darovanou krev dárci nedostávají, jedná se totiž o bezpříspěvkové dárcovství. Jsme rádi, že i pro mnohé naše studenty je největší odměnou možnost nezištně pomoci.

Jsme hrdí na to, že za naši školu se akce zúčastnilo 24 žáků! Přes přísné podmínky se nakonec dostalo 11 žáků a všichni pedagogové, takže naše škola ve středu v Bohunicích darovala více než 6 litrů krve! Považujeme to za vynikající číslo a děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už nakonec krev skutečně darovali, nebo ne. Děkujeme rovněž pracovníkům TTO FN Brno za milý a profesionální přístup i v situaci, kdy čekárna doslova praskala ve švech.

Fotogalerie: Naše škola darovala více než šest litrů krve!