Virtuální prohlídka školy

Nařízení Vlády ČR

08.10.2020 22:55

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o aktuální situaci ve výuce ve vztahu k nařízení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020.

  • Výuka na nižším stupni gymnázií probíhá prezenční formou beze změn podle standardního rozvrhu ve Škole OnLine. Součástí předmětu hudební výchova není zpěv. Sportovní činnosti neprobíhají. Hodiny vyučujících, kteří jsou v pracovní neschopnosti, jsou suplovány běžným způsobem. Žádáme Vás o pochopení v případě, že z důvodu vysoké absence učitelů, nebude možné hodiny vždy suplovat odborným zástupem.
  • Výuka na vyšším stupni gymnázií probíhá distanční formou podle standardního rozvrhu ve Škole OnLine. Žáci mají v hodinách buď synchronní online výuku, nebo asynchronní online výuku. V případě, že je některý vyučující v pracovní neschopnosti, budou žákům zadávány úkoly pro samostatnou práci. Prosíme Vás o shovívavost v případě, že nebude k dispozici dostatek práce schopných učitelů a žákům bude v takovém případě zadáváno učivo například pouze jednou týdně.
  • Ruší se výuka kroužků a školních klubů. Pokud však žáci cítí potřebu konzultace s vyučujícím, mohou se s ním spojit online i mimo hodiny stanovené rozvrhem. Žáci v tomto případě vyučujícího kontaktují, a pokud daný vyučující není v pracovní neschopnosti, dohodnou si s ním vhodný termín online konzultace nebo se jim vyučující dle možností věnuje ihned.