Virtuální prohlídka školy

Na jedné lodi

02.04.2019 14:24

V pondělí dne 1. dubna 2019 se čeští a němečtí studenti z partnerského gymnázia Gerabronn, kteří se zapojili do výměnného pobytu, zúčastnili celodenního animačního modulu v rámci projektu „Na jedné lodi“. Tato akce proběhla pod vedením zkušené jazykové animátorky Simony Pöder Innerhofer, PhD. z plzeňského koordinačního centra Tandemu, podporujícího česko-německé výměny mládeže.

 

Setkání mělo tři cíle:

Zaprvé, poznat jazyk sousední země. Zatímco naši gymnazisté se učí němčinu ve škole, pro německé studenty to byl první kontakt s češtinou a jejími záludnostmi, např. v podobě hlásky „ř“ ve frázi: „Mám se dobře.“

Zadruhé, šlo o to, aby se žáci vzájemně poznali. Za tímto účelem hráli různé sociometrické hry, „Škatule, hejbejte se!“ a sdíleli své představy o tom, co od výměnného pobytu očekávají.

A zatřetí, se obě skupiny měli naučit spolupracovat, např. když rozplétali gordický uzel nebo když dostali za úkol ve skupinkách po pěti postavit se na malý čtvercový sáček.

 

Program modulu byl pestrý, zábavný a určitě přispěl ke stmelení jeho účastníků, což se pozitivně projevilo během společných aktivit v následujících dnech.