Virtuální prohlídka školy

Mykologická exkurze

03.11.2015 07:48

V pátek 16. 10. 2015 jsme se vypravili se třídou 2. AM do lesů v okolí Soběšic, abychom se přímo v terénu seznámili s houbami a lišejníky, o kterých jsme se v nedávné době učili v hodinách biologie.

Houbařská předpověď vypadala příznivě, neboť už týden vydatně pršelo. Déšť se nám však nevyhnul ani v den exkurze. Přesto na ranní sraz dorazilo šest studentů, se kterými jsme v dobré náladě vyrazili směr Soběšice.

Okolo deváté hodiny jsme dorazili na místo a vydali se po bahnitých cestách prozkoumávat houštiny zdejších smíšených lesů. Štěstí nám bohužel nepřálo a z jedlých hub jsme nenašli zhola nic. Naštěstí na nejedlé a jedovaté houby jsme občas narazili, a tak jsme si mohli zopakovat znalosti ze školních lavic, jako je stavba plodnice hub nebo jejich rozmnožování. Připomněli jsme si také význam hub jakožto rozkladačů, neboť jsme narazili na několik zástupců dřevokazných chorošotvarých hub. Viděli jsme i několik druhů lišejníků, u kterých jsme si zopakovali jejich ekologický význam, a také vztah mezi houbami a lišejníky. Kromě upevnění již získaných znalostí se mohli studenti naučit i nové dovednosti, jako je např. práce s atlasem hub.

Kolem poledne jsme zakončili exkurzi v místní restauraci, kde jsme se nakonec přece jen mohli seznámit i s jedním jedlým druhem hub, a to s žampiony, které jsme si dali na oběd.

Po exkurzi si studenti doma s pomocí Internetu vytvořili zápis doplněný o vlastnoručně pořízené fotografie hub a lišejníků.

 

Žáci třídy 2. AM a Mgr. Michaela Burešová (učitelka biologie)

Fotogalerie: Mykologická exkurze