Virtuální prohlídka školy

Musical Theater

02.10.2021 12:53

On September 29th, we participated in a music program with the children. It focused not only on learning about musical instruments, but also on various ways to make music and singing.

The children tried out rhythmic playing with the help of a fairy tale called Drak Koronavir (The Corona Virus Dragon), where we worked together. They practiced by listening to tell the difference between major and minor chords. In groups, they created 4 elements (water; air; earth; fire) using rhythmic instruments for songs. The whole journey ended with a song that gave them instructions on how to fight this dragon.

We all enjoyed the program together.

 

Muzikodrama

Dne 29. 9. jsme se s dětmi zúčastnili hudebního programu. Byl zaměřen nejen na poznávání hudebních nástrojů, ale i různorodé muzicírování a zpívání.

Děti si pomocí pohádkového příběhu s názvem Drak Koronavir vyzkoušely rytmické hraní, spolupracovaly a vzájemně se poznávaly. Trénovaly sluch, pomocí něhož poznávaly rozdíl mezi durovými a molovými akordy.  Ve skupinkách ztvárnily pomocí rytmických nástrojů na písničky 4 živly (voda; vzduch; země; oheň). A celé putování zakončily písničkou, které jim dala návod, jak bojovat proti tomuto drakovi. 

Program jsme si společně všichni užili.  

 

Fotogalerie: Musical Theater