Virtuální prohlídka školy

Mimořádné opatření KHS JMK

04.10.2020 15:19

Vážení rodiče,

na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020, s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod.,  žáci AZŠ pokračují v prezenční výuce v budově školy, pouze s tím omezením, že součástí vzdělávání není zpěv, předmět hudební výchova se neruší. Tělesná výchova probíhá jako obvykle (včetně plaveckého výcviku).

Školní družina – provoz není omezen, žáci mohou i nadále docházet do kroužků ŠD. „Chovatelský kroužek“ a kroužek „Kluci a holky z květináče“, se budou konat v prostorech naší školy.

Prezenční výuka Základní umělecké školy  (ZUŠ) se ruší a přechází na distanční výuku. Jednotliví vyučující Vás budou kontaktovat.

Provoz  kroužků „Keramika“,  „Tvořeníčko“ a „Dramatický kroužek“,  není omezen.

Pokud budete potřebovat změnit čas odchodu Vašeho dítěte ze školní družiny z důvodu přesunu prezenční výuky ZUŠ na distanční výuku, kontaktujte, prosím, vedoucí školní družiny Mgr. Irenu Janíčkovou (janickova@skolskykomplex.cz, tel. 777 123 780).