Virtuální prohlídka školy

Mezinárodní šetření ICILS

26.03.2014 00:00

Žáci tercie Gymnázia J. G. Mendela se zúčastnili šetření ICILS.

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Cílem šetření je zodpovědět následující výzkumné otázky:

·         Jak se liší počítačová a informační gramotnost žáků v jednotlivých zemích a v rámci těchto zemí?

·         Jaké aspekty vzdělávacích systémů mají souvislost s úspěšností žáků?

·         Jak technologické zázemí žáků souvisí s jejich úspěchy v počítačové a informační gramotnosti?

·         Jak socioekonomické zázemí žáků ovlivňuje výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti?

Šetření ICILS 2013 je organizováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (International Associationfor the Evaluation of Educational Achievement, IEA) a je do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na jaře roku 2013 ve 170 školách. Výsledky žáků jednotlivých zemí budou zveřejněny v listopadu 2014.

V České republice je šetření realizováno národním centrem zřízeným v rámci České školní inspekce. Své případné dotazy, náměty či připomínky adresujte národnímu koordinátorovi projektu. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách projektu.

 

V tomto šetření nám žáci naší školy udělali opravdu radost!