Virtuální prohlídka školy

Městský parlament dětí a mládeže Brno

07.12.2011 08:46

AKTUALITA Z XIV. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE V PRAZE

Od října 2011 jsem se stal členem Městského parlamentu dětí a mládeže Brno. Ve dnech 12.11-15.11 2011 jsem se spolu ostatními zástupci našeho MPDM Brno účastnil XIV. zasedání NPDM v Praze.

Tématem letošního zasedání byla témata ,,Ideální škola a Dobrovolnictví v ČR.‘‘ Program zasedání byl velice obsáhlý a náročný. V programu byla zahrnuta celá řada workshopů, práce v terénu, pracování ve skupinách na tématu ,,Ideální škola‘‘ a mnoho poznávacích her a diskuzí. Často se naše práce protáhla do nočních hodin, ale výsledný efekt stál zato. Výsledkem byly skvělé projekty a závěrečně usnesení NPDM, které bylo předneseno v závěru zasedání v Nostickém paláci (Ministerstvo kultury), a bude se posílat na Ministerstvo školství. Musím zdůraznit, že pro všechny účastníky to byly přínosné dny, ve kterých toho sice moc nenaspali, ale naučili se mnoho nových věcí a poznali spoustu nových přátel.

V nejbližší době náš Městský parlament plánuje uskutečnit projekt - "Povídej mi o výšce".

Středoškolák a vysoká škola?To je otázka pro každého středoškolského studenta. Tímto tématem se začal zabývat i náš parlament. Vytvořili jsme projekt “Povídej mi o výšce“. Cílem projektu je pomoci středoškolákům s výběrem vysoké školy. Do projektu se také zapojí kromě MPDM i samotní studenti různých fakult vysokých škol (například ekonomických, právnických, atd.). Budou se snažit co nejlépe přiblížit chod svých fakult a poradí, jak si co nelépe připravit, na co si dát pozor, ale také poví něco o obtížnosti studia, časové vytíženosti a prozradí i další překvapení (příjemné i nepříjemné), na které může student vysoké školy narazit. Tento projekt se uskuteční dne 14. 12. 2011 v 15:30 v prostorách Střední odborné školy Morava. A to nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost.

Pavel Nováček, SEPTIMA AM