Virtuální prohlídka školy

Městské kolo recitační soutěže, 10. - 11. 3. 2016

21.03.2016 13:15

10. a 11. března 2016 proběhlo městské kolo recitační soutěže v CVČ Labyrint. V druhé kategorii jsme mohli slyšet naše žákyně Kateřinu Lukešovou s básní Jana Skácela - Sladký sen a Ivanu Georgievovou s básní Padá listí od slovenského autora Jakuba Kollára. Ivana nakonec byla oceněna za vytvoření působivé energie a atmosféry.

Ve třetí kategorii školu reprezentovala Karolína Šiklová, která všem posluchačům způsobila děsivý zážitek s textem Nožičky od Tui T. Sutherlandové, díky kterému naplnila celou místnost pavouky. Druhý text Nejkratší pohádka od Jakuba Kollára, byl naopak poetický a něžný. Lektorský sbor
se rozhodl poslat Karolínu do krajského kola, které se uskuteční 22. dubna.

Do čtvrté kategorie byla vyslána Monika Danielová. Jako první text si zvolila náročnou báseň Antonína Přidala - Bez konce a jako druhý text přednesla Julio Cortázar - Pleskání kapek. Vytvořila
v sále poetickou atmosféru a díky zvukomalebným hrátkám jsme mohli slyšet déšť všude kolem nás. Díky tomu textu si nakonec Monika domů odnáší ocenění.

Recitační přehlídka se vydařila na jedničku. Příští rok zas!

MgA. Kateřina Chalupníková