Virtuální prohlídka školy

Malé ohlédnutí

27.10.2009 08:25

2. A pilně studuje

První měsíc školní docházky 2. A nezahálela a pilně pracovala.

V českém jazyce se například učíme druhy vět, porovnáváme významy slov, zvláště slova významem souřadná, nadřazená a podřadná. V matematice jsme se seznámili s dědou Lesoněm, který hbitě počítá do 27. V prvouce umíme popsat změny života lidí před sto lety i vysvětlit, jak ovlivnil vývoj měst rozvoj dopravy.

Vytvořili jsme si v pracovní činnosti „Podzimáčky“ a chodbu nám zdobí obrazy podzimních váz, tvořené ve výtvarné výchově.

Šikovní prvňáčci

Jsme ve škole teprve dva měsíce a už jsme se naučili spoustu věcí. Jako prvňáčci všechna písmenka sice ještě neznáme, ale poskládat nebo napsat některá slova nám potíže nedělá. Hrajeme si s čísly, počítáme obrázky, kostky a nezaskočí nás, pokud nám paní učitelka některé schová nebo k nim naopak několik přidá. Také se z nás stávají architekti a to pak máte vidět ty stavby, které naplánujeme a postavíme.

Naučili jsme se, jak se máme chovat na silnici a na chodníku, proto se s námi paní učitelka nemusí bát jít na procházku, při které poznáváme stromy. Zašli jsme si také na dopravní hřiště, kde se z nás stali nejen účastníci silničního provozu (auta, chodci), ale také například semafory. Ve třídě jsme se pak věnovali projektu „Křižovatka“. Našimi kamarády se staly také notičky a flétna. Rádi Vám několik písniček zahrajeme.

Pokud se přijdete podívat za námi do třídy, ukážeme Vám, co jsme už všechno namalovali a vyrobili. Velmi pyšní jsme na své malované draky a papírová strašidýlka. Jsme spolu sice krátce, ale i přesto se z nás stali kamarádi. Naším novým kamarádem je Honzík z knihy Honzíkova cesta, kterou si čteme na pokračování a na jeho prožitá dobrodružství se vždy těšíme…….

Družina: green club

Během měsíce září a října jsme se jako prvňáčci v „Zeleném klubu“ naučili zábavnou formou anglicky počítat od 1 do 12, známe základní barvičky, zvířátka a pojmenování. Také zvládáme popsat své tělo a představit se.

Paní učitelky Lucie a Barbora nám zavedly šanony, do kterých zakládáme naše anglické pracovní listy. Ale úplně největší radost máme z toho, když můžeme soutěžit v anglickém jazyce o medajle a sladké odměny. Všechny děti v naší skupině musíme pochválit za pilnost a doufáme, že nepoleví ve snaživosti ani během dalších měsíců, ve kterých se budou učit tvořit z postupně získané slovní zásoby první anglické věty.

Družina: orange club

Během měsíce září jsme si především zábavnou formou opakovali a prohlubovali slovní zásobu: My family, my body, my daily routine, animals apod. Také jsme se navzájem poznávali, neboť v „Oranžovém klubu“ jsme společně druháci a i někteří prvňáčci.

Společně se „zelenými“ jsme také chodili ven, kde jsme hráli pexeso, různé pohybové hry a seznamovali se s okolím školy. V průběhu měsíce října se věnujeme tématům Weather, Autumn, Halloween. Učíme se nová slovíčka, vyplňujeme anglické pracovní listy, soutěžíme, hrajeme pohybové i deskové hry. Paní učitelka Jana zavedla žáčkům nové družinkářské sešity, kam zapisujeme nebo si lepíme texty anglických básniček a písniček, které se právě učíme. Nezapomínáme si také odpočinout při anglické pohádce nebo drobném tvoření výrobků pro radost.

Fotogalerie: Malé ohlédnutí