Virtuální prohlídka školy

Májový koncert 19. 5. 2011

24.05.2011 09:53

v kulturním sále Kanceláře veřejného ochránce práv

s pietní vzpomínkou na RNDr. Emila Svobodu

    Slavnostní závěrečný školní koncert žáků naší ZUŠ uvádíme již tradičně jako koncert májový. Podobně jako na jiných ZUŠ na něm vystupují žákyně a žáci, ti nejlepší z nejlepších. Náš koncert pojímáme vedle přehlídky talentů také jako významnou společenskou událost.

     Hned na úvod rozezněl struny cimbálu v tanečním rytmu charlestonu Tomáš Čalkovský (2. roč., cimbál, pedagog M. Orská) ve stejnojmenné skladbě “ Charleston“ L. Němce. Upoutal tu správnou pozornost a vtiskl našemu koncertu pečeť té pravé muzikantské jiskry.

     Moderátoři večera, mladí muži Aleš Lerch a Tomáš Matúšek, studenti Gymnázia J. G. Mendela a zároveň naší ZUŠ (LDO, pedagog J. Dolejšová) společně s Mgr. Jaromírem Brychem  (zástupce generálního ředitele školského komplexu pro ZUŠ ) uvítali posluchače a v průběhu večera prováděli koncert slovem i akcí.

     Mgr. J. Brych pozdravil publikum i žáky a pozval na pódium vzácného hosta koncertu paní Mgr. Miroslavu Procházkovou (emeritní generální ředitelka Gymnázia J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ) a předal jí slovo. Mgr. M. Procházková též pozdravila koncertní společnost ZUŠ a popřála krásné úspěchy na koncertech a ve výukách školy. Zvláštní pozornost ve svém proslovu věnovala nedávno zesnulému RNDr. Emilu Svobodovi, dlouholetému zástupci ředitelky Gymnázia J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ. Poprosila nás, abychom společně s ní vzpomenuli na dobrého člověka, pana Svobodu, jenž odešel ze života na přelomu tohoto roku, který býval velmi nápomocen naší ZUŠ po stránce organizační, administrativní i lidské. Paní Mgr. M. Procházková svou vzpomínku na dlouholetého zástupce a spolupracovníka ukončila myšlenkou, s níž zůstává pan E. Svoboda v našich srdcích: „Odešel dobrý člověk, vynikající odborník. Čest jeho památce.“ Prostou květinou, tichem, jen s hudbou houslí Soni Falatkové, se paní Procházková spolu s kolegy a společenstvím slavnostního koncertu poklonila prosté fotografii pana Svobody. Soňa Falatková (7. roč., pedagog Z. Klimeš) rozezněla své housle krásným tklivým hlasem písní „Labuť“ C. Sait-Saënse. Vzpomínka s něžnou melodií dozněla a připomněla tajemství skrytého poslání hudby – pozvednout a umocnit cit člověka a pomoci mu nalézt novou radost i v těžkých chvílích lidského bytí. Tu radost si hned od počátku nyní vzali na starost nejmladší.

     Nejprve zasedla za cimbál Anička (Anna Rejdová, PHV, cimbál, pedagog M. Orská) a něžně svými paličkami rozezněla struny cimbálu v lidové písni „Pod tým naším okénečkom“. Ten správný dětský rozjezd pak rozehrála ve skladbičce L. Němce „Cirkus Pony“.

     Taneční obor naší ZUŠ s p. uč. K. Bulantovou roztančil koncertní pódium skladbičkou nazvanou „Auta“. (PTV: Ivana Georgievová, Kateřina Lukešová, Vanda Přikrylová, Petra Švehlová).

     Markéta Sovová (PHV, klavír, pedagog R. Sedláčková) se představila  „Pochodem“ od  J. Blatného a „Alegro B dur“ W. A. Mozarta.

    Ondřej Janík (5. roč., kytara, pedagog T. Němec) precizně na kytaru vyhmátl a přehrál veselý „Ragtime“ M . Noska a „Menuet“ M. Tesaře.

     Jiřina Kubešová (I. roč., zob. flétna, pedagog T. Němec) zapískala radostný „Slunečný Rag“               E. Hradeckého.

     Taneční obor 1. a 2,. roč., ( Adéla Dočekalová, Ilona Dočekalová, Aneta Pospíšilová, Gabriela Poláčková ) opět pod vedením p. uč. K. Bulantové rozpohyboval s humorem pódium i naše bránice taneční kreací na písničku „Rovnátka“.

     Dalibor Stehno (5. roč., kytara, pedagog D. Hanusek) se smyslem pro jemnou romantickou nostalgii zahrál italskou lidovou píseň „Santa Lucia“ a po té svou kytaru rozohnil argentinskou lidovou písní „Tango“. Spolu s ním hrál i jeho pan učitel D. Hanusek.

     Filip Dvořák (1. roč., příčná flétna, pedagog H. Oráčová) zahrál v duetu se svou paní učitelkou    Mgr. H. Oráčovou  (příčná flétna) „Menuet“ J. S. Bacha

     Lada Šturmová (6. roč., sólový zpěv, pedagog A. Feldmannová) zazpívala milostnou „Italskou ariettu“ L. Koželuha za dopovodu kytary p. uč. M. Otčenáskové.

     Kytarové duo Petra Vlčková (II. roč., kytara, pedagog P. Klim) a Ronald Luc (6. roč., kytara, pedagog T. Němec) pečlivě secvičenou souhrou a s dobrou technikou hry zahráli  „Souvenir de Malaga“ (F. Kleynjans)a „Samba de Aquino“ (J. Wanders).

     Komorní soubor, malý školní orchestr  (Kateřina Janáčková, Ondřej Janík, Jan Malachta, Miriam Matisová, Kateřina Langrová, Eva Rojíčková, Daniel Rujbr, Veronika Štěrbová, Klára Burešová) pod vedením p. uč. K. Matisové v pečlivém nastudování přednesli skladby „La Gioia“ (F. Bendusi), „Les Bouffons“ (J. d´Estreés) a lidové písně „Na tom našem dvoře“, „A já taká dzivočka“ a „Dobrú noc, má milá“. Komorní soubor hrál intonačně čistě, v dobré souhře.

     Program koncertu nyní přinesl milé zastavení při gratulaci ke krásným narozeninám naší vzácné kolegyně p. uč. Sylvie Kodetové, emeritní sólistce v Praze a v Brně. Paní Kodetové zazpívali jako hosté koncertního večera její studenti Pavla Chalupová a Jan Fojt přípitek z opery „Traviata“ G. Verdiho.

     Štafetu hudebních čísel pak převzal pěvecký sbor „Křečci“ (Kateřina Holečková, Michaela Holečková, Ondřej Janík, Anežka Janíková, Adam Kubíček, Markéta Kučerová, Anna Macharáčková, Kateřina Malachová, Eliška Malachová, David Němec, Marek Němec, Lucie Pokorná, Anna Rejdová, Karolína Sovová, Judita Trávníčková, Kateřina Lukešová, Jaroslav Rataj, Markéta Sovová). Rozesmáli převážně rodičovské publikum již svým nástupem na koncertní pódium. Děti se totiž převlékly do roztomilých kostýmů zvířátek a několika lidských pohádkových postaviček pro živější vyjádření vtipné a pěvecky nápaditě nakomponované dětské operní pohádky  J. Uhlíře a Z. Svěráka „Budulínek“. Děti pod vedením V. Hrůzové zvládly pěvecký přednes perfektně a přitom dokázaly pohádku i pěvecky rozehrát. V jednoduchém scénickém náznaku u moravského lesa a s několika rekvizitami vykouzlily známý pohádkový příběh v plně audiovizuálním provedení. Sklidily velký potlesk a šťastný smích dozníval ještě i po dozpívaní a po odchodu dětí z pódia jak mezi posluchači – diváky, tak ze zákulisí.

     Na dětský sbor živě navázali v programu Lukáš Čalkovský ( 2. roč., klavír )a Tomáš Čalkovský           (6. roč., klaví ) s přehledem čtyřručně zahráli „Waltz“ I. L. Němce (oba jsou ze třídy paní uč. M. Orské).

    Petra Ryšavá (4. ročník, sólový zpěv, pedagog  Š. Brychová) s milým šibalským výrazem lehce a intonačně čistě i rytmicky správně zazpívala „Výstrahu“ W.A. Mozarta (klav. dopr. J. Nevoralová, j.h.)

    Radovan Malachta (IV. roč., kytara, pedagog D. Hanusek) s dobrou technikou hry rozezněl struny kytary ve skladbách „Arpege“ (F. Kleynjans) a „Vivace“ (M. Giuliani)

    Pavla Ryšavá (4. roč., sólový zpěv, pedagog  Š. Brychová) odvážně, s výrazem populární zpěvačky s mikrofonem zazpívala v anglickém jazyce světoznámý hit L. Cohena „Hallelujah“ (klavírní doprovod J. Nevoralová, j.h.)

    Lada Šturmová (6. roč., pedagog R. Sedláčková) přednesla náročnou populární klavírní fantazii        S. Jablonskeho „Arrival to Earth“

     Studentský gymnaziální „Sbor Hrůzy“ pod vedením sbormistryně V. Hrůzové nám zazpíval nejprve lidovou píseň „Kdybys měla má panenko“ a potom tři populární hity: „Music is My Life“ (E. Butler), „Summer Night“ (W. Casey) a „Hallejujah“ (L. Cohen). (Sbor Hrůzy:  Gabriela Baková,  Markéta Benešová,, Alžběta Daňková, Tereza Vernerová, Tim Kadlec, Petra Magnussonová, Veronika Pošvářová, Kateřina Vašíčková, Eliška Volná, Tereza Vrbková)

     Závěrečným hudebním bonbónkem byl temperamentní „Maďarský tanec“ J. Brahmse v dynamickém, precizním podání Jany Damkové (j. h. cimbál)

    Pro úplný přehled dění na slavnostním Májovém koncertu nutno ještě uvést pochvalu dětem výtvarného oboru, jejichž výtvarná dílka zdobila předsálí.

    Dovolte také poděkování instituci Kanceláře veřejného ochránce práv za pronájem jejich krásného kulturního koncertního sálu JUDr. Otakara Motejla a za vstřícné, lidské chování jejich zaměstnanců.

Fotogalerie: Májový koncert 19. 5. 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>