Virtuální prohlídka školy

Májový koncert 13.5.2010

27.05.2010 11:00

Koncert byl uváděn v kulturním sále Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Po přivítání našich posluchačů a čestných hostů koncertu, především paní Mgr. Miroslavy Procházkové, emeritní generální ředitelky školského komplexu, ke kterému patří i naše ZUŠ byla věnována pietní vzpomínka úmrtí pana JUDr. Otakara Motejla s úvodní skladbou Meditace J. Masseneta, kterou na housle přednesl Michal Šturma.

Koncert samotný s radostným humorem a vervou odstartovala taneční a pohybová dílna sestavená z krátkých tanečků, kterými se prezentovala práce dětí tanečního oddělení pod vedením p. uč. Dany Pospíšilové. Milé vystoupení dětí, které tančily s radostí a zvládly již složitější pohybové dovednosti i základní choreografii, rytmus a tempo i výraz, potěšilo všechny přítomné rodiče.

Štafetu humoru a radosti od dívek tanečního oboru převzal Adam Kubíček se slavnou písničkou Přednosta stanice, nám všem důvěrně známou ze stejnojmenného filmu v podání krále komiků Vlasty Buriana. Adámek si nasadil velkou červenou nádražáckou kšiltovku a se zářivým úsměvem zazpíval obě sloky písně i s refrénem.

Následovalo houslové číslo v podání Kateřiny Janáčkové. Kozáčka S. Macha zahrála s charakteristickým výrazem originálního tance.

Lukáš Čalkovský, univerzální hudebník, se tento večer představil jako klavírista. Zahrál Jazz Wals se suverenitou sobě vlastní.

Malá zpěvačka Anetka Kubů zazpívala písničku Okáč V. J. Novotného a Sluníčko, sluníčko autorské dvojice J. Suchý, J. Šlitr. Její paní učitelka, Alena Feldmannová, Anetu představila jako úspěšnou účastnici soutěže B. Martinů v Poličce, kde získala druhé místo.

Elegantní a milá Judita Trávníčková zahrála Allegro giocoso.
Alžběta Daňková citlivě zazpívala písničku M. Schneidera-Trnavského Nesedaj slavíčku.

Poprvé se představila část souboru zobcových fléten pod vedením p. uč. Tomáše Němce a zahráli tři skladby pro čtyři zobcové flétny – sopránovou, 2 altové a tenorovou. Čistotou ladění a kulturou hudebního přednesu jsou velikým příslibem do budoucna pro ZUŠ. Na Májovém koncertě se tedy představili Jan Horáček, Eva Rojíčková, Anna Ratajová a na altovou flétnu p. uč. Tomáš Němec.

S přehledem suverénně zahrála Bagatelu D dur od L. van Beethovena Lada Šturmová.

Kytarové Entrée přednesl bezchybně Ronald Luc.
Mladý kytarový kolega Ondřej Janík s rytmickou precizností a stylovým výrazem interpretoval Easy Ridera.

Originálním hudebním přednesem zaujali bratři Čalkovští. Tomáš hrál na cimbál za klavírního doprovodu svého bratra Lukáše, v precizní souhře, s jiskrou hudebního přednesu.

Dětský pěvecký sbor Křečci (PHV), pod vedením Mgr. Veroniky Hrůzové, zazpívali tři písničky: Louka široká, Počítací, Vosu a bodlák a přidali úryvek z připravované dětské opery Budulínek. Malí zpěváčci svou radostí ze zpěvu vdechli do našeho Májového koncertu to pravé jarní osvěžení, přitom předvedli náročné pěvecké studie s komplikovanými hudebními nástupy a rytmicky náročnými prvky.

Precizně, se zkušeností a jistotou, s vytříbeným stylovým přednesem zahráli dvě finální skladby první poloviny Májového koncertu na klasické kytary a baskytaru studenti Adam Gazárek a David Matuška společně s jejich pedagogem Daliborem Hanuskem.

Po přestávce, na úvod druhé části koncertu, něžně, citlivě a s dojemnou čistotou projevu zazpívala Lada Šturmová song Veni Domine, známý z populární hudby v podání B. Bazikové. (Lada Šturmová na soutěži Karlovarský skřivánek zvítězila v oblastním kole a postoupila do finále v Karlových Varech, je výbornou klavíristkou a patří k nejnadanějším žačkám naší ZUŠ).

Petra Vlčková a Ondřej Kostrhoun, kytarové duo, zahráli skladby Little Bag pa Skagerak a Tin pan Alley Rag s jemným, senzitivním hudebním projevem, rytmickou pregnantností a jistotou souhry.

A znovu zazněl cimbál. Naše vynikající mladá cimbalistka, loňská vítězka celostátní soutěže ve hře na cimbál, Eva Chalupová. Zahrála s jiskrou a perfektně Tanec P. Jordáneiho.

Krásným okamžikem večera se stalo slavnostní blahopřání k narozeninám paní MgA. Sylvii Kodetové, emeritní sólistce ND v Brně a Praze, naší vynikající pedagožce pěveckého oddělení. V dojemně upřímném rozhovoru vtipně glosovala své kulaté jubileum a krátce pohovořila o své minulosti sólové zpěvačky na prknech operních jevišť i nádherném poslání pedagogickém. 

Výsledky současné práce paní Kodetové předvedly žačky z její tvůrčí pěvecké dílny: Lídia Šunderjuková zazpívala Slavíčka K. Bendla, Petra Kubálková s energickým hudebním procítěním a živým herecko - pěveckým výrazem přednesla píseň Vždycky mně matička říkávala a Pavla Chalupová, jako host, interpertovala árii Xerxa, ze stejnojmenné barokní opery, s názornou ukázkou kultury operního zpěvu.

Komorní orchestr školy se pod vedením paní Kateřiny Matisové představil směsí skladeb různého žánrového složení od lidové písně přes skladby barokní až k žánru populární hudby ve velmi dobré souhře, stylovým výrazem a pohotovostí reakcí při tvorbě společného hudebního výrazu.

Náš druhý pěvecký sbor Kolibříci je sborem studentů, zazpíval bravurně čtyři gospel songy v přesné souhře a harmonii. Zpěv zněl intonačně čistě a zvučně, s charakteristickým stylovým hudebním výrazem.

Na závěr našeho Májového koncertu zazněly opět cimbály: Jana Damková zahrála k tanci vybízející dovádivý Charleston a Petr Blaha temperamentní Maďarský tanec.

Fotogalerie: Májový koncert 13.5.2010