Virtuální prohlídka školy

LOUTKY

13.03.2014 00:00

Studentky druhého a třetího ročníku SPGŠ podnikly v rámci dramatické a výtvarné výchovy dne 13. 3. 2014 exkurzi do divadla Radost. Cílem bylo seznámení s tvorbou loutek a loutkovým divadlem obecně. Nejprve si prohlédly velmi poutavou výstavu o jednotlivých typech loutek a seznámily se s jejich historií a využitím v divadle. Poté navštívily výtvarnou dílnu, kde mohly diskutovat přímo s výrobci loutek a udělat si tak představu o postupu výroby jednotlivých druhů loutek. V závěru exkurze měly studentky možnost nahlédnout přímo do prostoru divadla a sledovat generální zkoušku jedné z připravovaných her. Celá exkrurze byla velmi zajímavá a byla základním podnětem k dlouhodobému projektu výroby vlastních loutek a jejich následnému využití v nastudování konkrétní hry.

PhDr. Lenka Havelková
Mgr. Richard Tribula

Fotogalerie: LOUTKY