Virtuální prohlídka školy

Looking forward to Easter

09.04.2022 12:02

On April 8, we had an Easter program at school. The teacher introduced us to this holiday. Thanks to the theater and activities, we enjoyed a pleasant morning. We took home a small book that prepares us for the Easter period - the week from May Sunday to Easter Monday.

In addition to this program, we are already looking forward to warm weather. We use every moment of physical education to go out. Fresh air, sunshine and regular exercise benefit us all.

Těšení se na Velikonoce

Dne 8.4. jsme měli ve škole program, který se týkal Velikonoc. Paní lektorka nás s tímto svátkem seznámila. Díky divadélku a aktivitám jsme si užili příjemné dopoledne. Domů jsme si odnesli malou knížku, která nás připravuje na období velikonoční – týden od Květné neděle až do Velikonočního pondělí.

Kromě tohoto programu se už těšíme na teplé počasí. Využíváme každou chvilku v tělesné výchově k tomu, abychom mohli jít ven. Čerstvý vzduch, sluníčko a pravidelný pohyb nám všem prospívá.