Virtuální prohlídka školy

Looking forward to Christmas – I. A

20.12.2021 08:33

During this last week with the children we focused more on the customs and traditions of Christmas. We created a tree and decorations together, we had various activities and we are all looking forward to Christmas. Every day we color a box from the Advent calendar to hasten the time when Ježíšek comes. We weren’t only sitting at our desks, we also went to the center. We went to the cinema and afterwards we followed in the footsteps of Christmas. We saw a nativity scene in Dominican Square, a Christmas carousel and three magical Christmas trees, making a wish at each one. Just like in fairy tales, the three wishes always come true. And to make sure, we delivered all of our wishes to the workshop that Ježíšek has at Zelný trh.

Těšení na Vánoce – I. A

Předposlední týden se s dětmi zaměřujeme více na zvyky a tradice Vánoc. Vytvořili jsme si společně stromeček a baňky, děláme různé aktivity a společně se těšíme. Každý den vybarvujeme políčko z adventního kalendáře, abychom zkrátili co nejvíce čas, kdy přijde Ježíšek. Nesedíme jen v lavicích, ale vydali jsme se také do centra. Po filmovém představení, které jsme navštívili, jsme šli po stopách Vánoc. Viděli jsme betlém na Dominikánském náměstí, vánoční kolotoč a tři kouzelné vánoční stromečky, u každého jsme si něco přáli. Protože jak to bývá v pohádkách, vždy se plní tři přání. A aby to bylo úspěšné, všechna tato přání jsme poslali do dílny, kterou má Ježíšek na Zelném trhu.

Fotogalerie: Looking forward to Christmas – I. A