Virtuální prohlídka školy

Literárně-historická a umělecká exkurze v Praze

10.12.2014 13:48

Ve dnech 17.9. – 20.9. 2014 třída 4.A a ve dnech 24.9. – 27.9. 2014 třída Oktáva AN absolvovaly čtyřdenní literárně-historickou a uměleckou exkurzi v našem hlavním městě. Tyto akce byly naplánovány a připraveny pro žáky posledního ročníku studia s literárně-historickým akcentem. Nebyla to však historie samotná, která žáky provázela po všechny čtyři dny naším hlavním městem. Literární kontext představoval na exkurzi výraznou součást našeho putování. Obory historie a literatury vytvářely po celou dobu našeho pobytu hlavní a základní rámec a připravovaly tak důležitý prostor pro mezioborové souvislosti. Do tohoto základního rámce velmi vhodně zapadalo rovněž tak hledisko umělecké. Připomněli jsme si nejvýznamnější historické události od založení města, až po současnost. Rozpoznávali jsme a pokoušeli se zařazovat četné světské i církevní stavby do jednotlivých architektonických slohů. Těch v Praze prolíná opravdu velké množství. Žáci měli možnost doplňovat svoje teoretické znalosti z dějin umění a výtvarné výchovy. Nabízeli se jim jasné a srozumitelné slohové stavební útvary, ale také unikátní a obtížněji zařaditelné architektonické skvosty, které nemají nikde ve světě obdoby. (př. kubistických a rondokubistických staveb, popřípadě bizarní budovy postmoderny a dekonstruktivismu).

Připomínány byly vazby a přesahy do oboru religionistika. Navštívili jsme s oběma třídami Židovské město a celý den se zabývali symbiózou židovské náboženské tradice s židovskou náboženskou filozofií a židovskou náboženskou mystikou. Uplatněním srovnávací metody přístupu, žáci aktivně a spontánně hledali podobnosti, či rozdílnosti hlavně mezi judaismem a křesťanstvím a pak také mezi judaismem a islámem. Historická a literární linie byla přirozenou a hlavní součástí religionistických příběhů, tradic a náboženských zvyklostí. Mnohé tradice, příběhy a zvyky bylo možné propojovat s předloženými exponáty v rozsáhlých prostorách Židovského muzea, jehož součástí byly jednotlivé synagogy, hřbitov a další, muzeálně upravené budovy.

Nebylo možné opomenout nejstarší mýty a legendy a navodit si tak tajemnou atmosféru dávných a zapomenutých období českých dějin. (př. Vyšehradské mýty a legendy a jejich propojení se skutečnou historií – Čertův sloup, Libušina lázeň). V těchto případech literární fabulace jednoznačně převládla nad skutečnou historií.

Především chlapecká část publika se mohla pohybovat a vytvářet si živé představy o vojenském stavitelství 17. století. Procházeli jsme mohutnými barokními fortifikacemi a část vyšehradských kasemat v hloubi obestavěného valu jsme měli možnost navštívit.

V průběhu naší exkurze nesmělo být zapomenuto na obor politologie a základů práva. Zastavili jsme se před budovou Sněmovny Parlamentu ČR, kde jsme si uvědomili právně-historické procesy přerodu naší země od království k republice a také před komplexem budov, kde sídlí Senát.

Dramatizace čtyř literárních děl a dva tanečně-akrobatické experimenty nám zpříjemnily pražské večery. Nejednalo se pouze o herecky kvalitně obsazené divadelní kusy, ale především to byla plně hodnotná společenská událost.

Ještě jeden rozměr bych si dovolil vyzdvihnout. Mezi mladými lidmi dnešní doby bývá často opomíjen. Uvědomování si sounáležitosti s místem kde žijeme, kde jsme se narodili a kde odmala vyrůstáme. Věřím, že i tento latentní rozměr naší návštěvy Prahy, třebaže zatím jen dřímá v jejich srdcích a vzpomínkách, že ale přece do jejich životů přinese v budoucnu hodnotu hrdosti, krásy, hodnotu hlubokého uznání a úcty k našim velkým osobnostem, k lidem, kteří pro Prahu psali, malovali, stavěli a vůbec tvořili svá nezapomenutelná díla.

Literárně-historická a umělecká exkurze studentů maturitního ročníku našeho gymnasia v Praze byla opravdovým oživením jejich studia na střední škole. Studenti mohli na vlastní oči spatřit a „zpřítomnit“ si tak celou řadu teoretických vědomostí, znalostí a poznatků, které jinak v dějepisu, literatuře, ZSV, výtvarné výchově, dějinách umění a snad i v některých jiných oborech, postrádají onu oživující, hmatatelně zpřítomňující a nenahraditelnou praktickou vazbu.

V Brně, 14. listopadu 2014 

Mgr. Petr Boleslav

Fotogalerie: Literárně-historická a umělecká exkurze v Praze