Virtuální prohlídka školy

Literárně dramatický video-most mezi Brnem a Prahou

14.11.2018 14:35

Literárně dramatický video-most mezi Brnem a Prahou 30. 9. 2018

projekt EU pro rovné příležitosti

 

V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti vytvořily skupinky literárně dramatického oboru v Brně na naší ZUŠ a ZUŠ v Praze projekty, které znázorňovaly problematiku a konfliktnost při odlišnosti od tzv. „normálního života“, odlišnosti fyzické nebo psychické, či odlišnosti od jednání, chování a způsobu života dle konvenčního modelu zažité oficiální normy a podobně.

Divadelní představení byla předvedena v neděli 30. 9. 2018 a po sobě živě přenášena videopřenosem – nejprve z Brna do Prahy a po krátké přestávce z Prahy do Brna. Komorní literárně divadelní představení byla hrána v divadelních sálech studiového typu a v protějším městě zároveň promítána na plátno; diváky potěšil kvalitní obraz s dobrým ozvučením
 i výjimečný zážitek autentičnosti. Všichni účastníci měli možnost být společně v čase
 a přitom na různých místech země.

Brněnský projekt - divadelní studie „Popularita“ – rozehrával téma odlišnosti na základě společenského postavení studentů ve třídě, daném především jejich různým sociálním zázemím.

Pražská divadelní studie přinesla rozehrání důvěrně známé literární předlohy „Pipi Dlouhá punčocha“- excesů a konfliktů hlavní hrdinky a životaschopnosti jejího životního přístupu
v konfrontaci s konvenčním způsobem života lidské společnosti.

Akce video-most žáky výrazně zaujala a otevřela jim nové obzory v oblasti možností komunikace, setkávání a vzájemného sdílení životní zkušenosti.

V brněnské divadelní studii, pod vedením MgA. K. Chalupníkové a Bc. L. Macové, účinkovali:

Anežka Janíková, Ivana Georgieová, Filip Šilhan, Alena Macháčková, Vanda Přikrylová, Martin Juřeník, Nikol Kidarová, Anna Křížanová