Virtuální prohlídka školy

Listopadový žákovský večírek

01.12.2017 14:10

Žákovské muzicírování 22. 11. 2017 v koncertním sále naší ZUŠ na Ježkové 9 v Brně patřilo především mladším žákům.  Zazněly housle, klavír, kytary, cimbál a také kontrabas.

Zahájil zkušený muzikant, student Lukáš Čalkovský (III. r., klavír, ze třídy pí. učitelky Milady Orské), přednesl Polonézu F. Chopina. Hrál výborně a koncertní křídlo, které v tento večer poprvé zaznělo veřejně po generální opravě, potěšilo vnímavé posluchače kvalitou zvuku s jiskřivou barevností.

Mladší žáky uvedla svou hrou na klavír Eliška Šímová (1. r., ze třídy pí. učitelky Lucie Urbancové)
s písní Kdybys měla má panenko a skladbičkou Vrabčák s vrabčicí; hrála čtyřručně se svou paní učitelkou.

 Eduard Blažek (2. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Kamily Zenklové) zahrál anglickou lidovou Twinkle, Twinkle .

Vojtěch Chovanec (3. r., kytara, ze třídy p. učitele Dalibora B. Hanuska) hrál společně se svým
 p. učitelem Isn´t She Lovely S. Wondera.

Miroslav Šemora (1. r., klavír, ze třídy pí. učitelky L. Urbancové) zahrál známý hit z 20. století Popcorn G. Kingsleye, v úpravě L. Urbancové, čtyřručně se svou paní učitelkou.

Houslové Sólo pro Ferdánka J. Koreše zahrál Samuel Kytner (3. r., housle, ze třídy p. učitele Zdeňka Klimeše).

Anna Čejková (2. r., kytara, ze třídy p. učitele Tomáš Němce) zahrála Une Touche de Re P. Duranda.

Mikuláš Lužný (2. r., housle, ze třídy pí. učitelky Kateřiny Matisové) přednesl A. Vivaldiho Koncert
G dur 1. větu.

Lucie Leinveberová (2. r., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) přednesla nejprve hlavní téma Ódy na radost L. van Beethovena a skladbičku Lokomotiva A. Drabona.

Smutný vlak náklaďák M. Dlouhého zahrála na klavír Tereza Kocková (2. r., ze třídy p. učitele
M. Pokorného).

Arii B. Leopolda přednesla na housle Lea Knoblochová (4. r., ze třídy pí. učitelky K. Matisové).

Sonátu G dur B. Marcella přednesl na kontrabas Lukáš Janoška (I. r., ze třídy p. učitele Radima Kovárníka).

Labuť C. Saint Saënse na housle přednesl Jáchym Vašíček (6. r., ze třídy pí. učitelky K. Matisové).

Alžběta Lužná (3. r., cimbál, ze třídy pí. učitelky M. Orské) rozezněla cimbál originálními skladbami. Hrála skladbu Gajdy B. Bartóka a Zvony L. Pappa.

Jakub Ondrušek (3. r., housle, ze třídy p. učitele Z. Klimeše) stylově navázal skladbou J. Koreše Malý primáš a Štěpán Vašíček (4. r., housle, ze třídy pí. učitelky K. Matisové) zahrál  Čardáš A. Švehly.                                                                                                                    

Tomáš Maliňák (3. r., kytara, ze třídy p.učitele D. B. Hanuska) společně se svým p. učitelem zahrál Hradní tanec Š. Raka.

Alžběta Lužná (3. r., klavír, ze třídy pí. učitelky M. Orské) hrála Taneček Popelky J. Paleníčka.

Prostá květina, skladbička M. Dlouhého, v podání Barbory Kuxové (3. r., klavír, ze třídy
p. učitele M. Pokorného) něžně uzavřela dnešní žákovský koncertní program.

Hudební doprovod houslí, cimbálu a kontrabasu – MgA. Marek Paľa.

Fotografickou dokumentaci žákovského koncertu zajistil mladý fotograf Martin Šťovíček (12 let).

Fotogalerie: Listopadový žákovský večírek