Virtuální prohlídka školy

LIPKA – výukový program „STROM“

22.11.2011 06:26

Žáci druhých ročníků navštívili vzdělávací centrum na Lipové. Všichni jsme společně pomohli uzdravit stromového skřítka. Ten nás na oplátku pozval do svého stromového království. Všechny děti se naučily poznávat stromy a také si vyrobily recyklovaný papír. (viz. fotogalerie).

Fotogalerie: LIPKA – výukový program „STROM“