Virtuální prohlídka školy

Lama day

11.10.2021 15:49

On Thursday, September 30, our two bilingual classes II.A and III.A tried to find the treasure that the Incas hid in the Lamacentrum in Brno-Hády. After completing difficult tasks - feeding the lamas, cleaning their poops, getting to know the fur of various animals, unscrambling the knot language - they finally succeeded and all the searchers took home in addition to sweets also a magnet with a photo of one of the lama friends.

Ve čtvrtek 30. 9. se naše dvě bilingvni třídy II.A a III.A pokoušely najít poklad, který schovali Inkové v Lamacentru v Brně-Hádech. Po splnění nelehkých úkolů - krmení lam, uklízení jejich bobků, poznávání srsti různých zvířat, luštění uzlového písma - se jim to nakonec podařilo a domů si všichni hledači odnášeli kromě sladkosti i magnetku s fotkou jedné z kamarádek lam.