Virtuální prohlídka školy

Laboratoře z chemie v kvintě

20.11.2017 08:47

Podle učebních plánů máme v kvintě výuku chemie doplněnou cvičením v chemické laboratoři. Při dvouhodinové práci v laboratoři si ověřujeme teoretické znalosti vypracováním praktických úkolů.

Pracujeme ve dvojicích, od pana profesora dostaneme návod a tak si každý úkol vyzkouší a vidí ho zblízka. Považuji to za velké plus, protože si přípravu a průběh pokusů daleko rychleji zapamatujeme. Každý z nás si vede laboratorní deník, kam si zapisuje výsledky měření a poznatky o průběhu reakce. Teorii, průběh a výsledky zpracujeme do protokolu o dané úloze.

V prvních hodinách jsme se seznámili s chemickým sklem, nádobím, naučili jsme se sestavovat aparatury. Teď už například víme, že existují čtyři druhy baněk. Vyzkoušeli jsme si filtraci směsi vody a písku, skládali jsme filtrační papír. Dozvěděli jsme se také co je to žíhání a vyzkoušeli jsme si tepelný rozklad skalice modré, velmi mne zaujala její výrazná změna barvy.  Žíháním se skalice změnila na šedý prášek, po přidání vody se změnila barva zase na výraznou modrou – potvrdilo se nám, že za modrou barvu skalice může voda. Dále jsme si vyzkoušeli sublimaci jódu, destilaci cocacoly a další laboratorní úkoly.

Laboratoře z chemie beru jako velmi přínosné a věřím, že i mí spolužáci. V těchto hodinách se nikdy nenudíme.

Petr Kubinský
Student kvinty AM

Fotogalerie: Laboratoře z chemie v kvintě