Virtuální prohlídka školy

Kulturní odpoledne v Klubu invalidů

06.01.2011 10:44

V prostorné klubovně Městské části Brno-sever na Halasově nám. zahráli a zazpívali žáci naší ZUŠ malý koncert s básněmi pro Klub invalidů.

Vojtěch Kostrhoun a Samir Sakour zahráli krásně koledy v úpravě pro dvě trubky společně se svým p. uč. Tomášem Němcem, který je doprovázel na lesní roh.

Vnímavá a živá děvčata a šikovný chlapec dramatického oboru (Kateřina Řezníčková, Valerie Garili, Adéla Mácová, Monika Danielová, Bára Parmová, Dominik Krůček) pod vedením p. uč. Jany Dolejšové rozehráli pásmo básniček L. Středy „Ryba v kleci“.

Na kytaru zahráli Dominik Richter a Dalibor Stehno, žáci pana učitele D. Hanuska.
Se svými písněmi vstoupili na závěr žáci p. uč. S. Kodetové Pavla Chalupová a Jan Fojt s klavírním doprovodem Martiny Kirové.

Dojati posluchači našim žáků živě aplaudovali a na rozloučenou dostal každý čokoládového Mikuláše a my všichni pozvání na další účinkování při výroční schůzi 2011.

Fotogalerie: Kulturní odpoledne v Klubu invalidů