Virtuální prohlídka školy

Kulturně-historická exkurze – Praha 2015

29.10.2015 10:15

Ve dnech 23. 9. – 25. 9. 2015 absolvovaly třídy oktáva AM a VI. AM kulturně- historickou exkurzi do Prahy.

Společně s profesory Lubomírem Mudrákem a Petrem Boleslavem jsme připravili velmi zajímavý program s přesahem do historie, dějin umění, literatury, religionistiky, ale také do politologie a státovědy.

První den, po brzkém příjezdu a ubytování v hotelu, nás čekala návštěva Vyšehradu. Zde si studenti mohli prohlédnout chrám sv. Petra a Pavla, vyšehradské katakomby (včetně originálních barokních soch z Karlova mostu) a seznámit se s mýty a legendami, kterými je vyšehradský komplex opředen. Studenti si také udělali představu o vojenském stavitelství tehdejší doby a mohli se též poklonit památce nejvýznačnějších osobností českého národa na Slavíně a přilehlém vyšehradském hřbitově. Večer jsme zhlédli představení „Strasti života“ na Nové scéně Národního divadla.

Druhý den naše prohlídka začala na Staroměstském náměstí, kde studenti mohli obdivovat Staroměstskou radnici se světoznámým orlojem, uctili památku 27 (respektive 28) českých pánů, kteří zde byli popraveni, a pokochali se pohledem na další stavby a umělecká díla z období gotiky, baroka i renesance. Poté jsme se přesunuli do Židovského města, kde jsme se díky zasvěcenému výkladu profesora Boleslava obšírně seznámili s náboženstvím, historií, kulturou a zvyky židovského národa. Večer jsme si nemohli nechat ujít procházku Starým Městem a Malou Stranou.

Poslední den nás čekal náročný program v podobě návštěvy Hradčan a celého komplexu Pražského hradu. Vzhledem k příjemnému počasí jsme si mohli odpočinout a vychutnat si nádheru krásných zahrad, kterými je celý Pražský hrad obklopen. V podvečer náš program skončil a vyrazili jsme na zpáteční cestu do Brna.

Exkurze se studentům velmi líbila a s hladkým průběhem celé akce byli spokojeni také všichni zúčastnění pedagogové.

 

Mgr. Kateřina Kozlová (třídní učitelka oktávy AM a VI. AM)

 

Fotogalerie: Kulturně-historická exkurze – Praha 2015