Virtuální prohlídka školy

Kroužek „Chemie kolem nás i v nás“

14.10.2021 15:14

Kroužek je určen žákům nižšího stupně gymnázia.

Žáci se zábavnou formou seznamují se základy chemie a „příbuzných“ oborů, jako je biologie, fyzika a zeměpis. Dozvídají se, jak funguje lidské tělo, seznamují se se základy zdravého životního stylu. Vyzkouší si práci v chemické laboratoři i práci s mikroskopem.

V průběhu školního roku trávíme čas také venku v přírodě, na výstavách, účastníme se různých exkurzí a přednášek na zajímavá témata.

Setkáváme se s odborníky z nejrůznějších oborů, například lékaři, laboranty, pracovníky v oboru ochrany životního prostředí apod.

Fotogalerie: Kroužek „Chemie kolem nás i v nás“