Virtuální prohlídka školy

Krkonoše očima dětí

21.03.2017 21:06

Žáci třídy Prima AM se zúčastnili pod vedením p. u. Oslzlé 38. ročníku výtvarné soutěže s názvem "Krkonoše očima dětí" – volná tvorba. Soutěž vyhlásila Správa Krkonošského národního parku, která se tímto snaží vzbudit zájem dětí o environmentální problematiku horských oblastí v ČR. Zde jsou na ukázku některé práce.

Zpracovala Mgr. Formánková

Fotogalerie: Krkonoše očima dětí