Virtuální prohlídka školy

Královská návštěva z knihovny

10.04.2019 15:26

Dne 1. dubna navštívil třídy 1. A a 1. B pan král z Knihovny Jiřího Mahena. Děti ho přivítaly s radostí, ukázaly mu splněné úkoly, které jim při předchozí návštěvě zadala princezna. Mezi úkoly bylo zařazeno vybarvení plakátu, nakreslení a napsání pohlednic. Pan král si ověřil, kolik písmenek již děti umí, povídal si s nimi o pěkném chování k sobě navzájem a pozval nás na návštěvu do knihovny v červnu.

Návštěva proběhla v rámci projektu Poprvé do školy – poprvé do knihovny, který má podpořit čtenářství u dětí prvních tříd.

 

Královská návštěva z knihovny