Virtuální prohlídka školy

Klimatická konference

02.12.2016 19:38

V rámci environmentální výchovy jsme se v pátek 11. 11. 2016 zúčastnili se svými vyučujícími Klimatické konference v Otevřené zahradě Nadace partnerství na Údolní ulici v Brně. Ocitli jsme se v marockém Marakéši. Setkali se zde zástupci Austrálie, Brazílie, Číny, EU, Kataru, Maroka, Ruska, USA a státu Maledivy. Po zahájení přednesly jednotlivé státy své příspěvky z oblasti snižování vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Poté jsme hlasovali o změnách. V obědové přestávce jsme diskutovali se zástupci ostatních států. Cílem programu bylo se dohodnout na snížení emisí v letech 2020-2030. Na konferenci byl přítomen klimatický expert a moderátor, který celý program řídil. Načerpali jsme mnoho cenných zkušeností nejen z oblasti klimatu, ale procvičili jsme si komunikaci s ostatními účastníky. Všichni jsme se shodli na tom, že akce se velmi vydařila.

Ekotým z 2. AM, V. AM/SP AM

Fotogalerie: Klimatická konference