Virtuální prohlídka školy

Klimatická konference

22.11.2013 15:11

Dne 15. 11. 2013 byla naše třída Kvinta AM + III. AM v Otevřené zahradě na Údolní 33. Účastnili jsme se společně ještě se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně modelové konference OSN o změně klimatu, která probíhala i ve stejný den v Polsku ve Varšavě. Na konferenci jsme jednali po
3 - 5 členných skupinách za různé státy. Konference probíhala ve třech kolech. V prvním kole každý stát přednesl krátké prohlášení, jehož součástí byla sdělení: o kolik je daný stát ochoten snížit emise skleníkových plynů, jaký mají změny klimatu dopad na danou zemi.

V druhém kole jsme společnými silami vybrali tři priority, které bychom byli ochotni financovat do fondu pro podporu rozvíjejících se států. Následoval krátký oběd, kde propukla horečná diskuze mezi zástupci jednotlivých států.

Po obědě bylo třetí kolo, ve kterém jsme se i přes rozpory dokázali dohodnout na kompromisu a podepsali jsme Kjótský protokol, který bude platný až do roku 2020.

Michaela Juříková – žákyně kvinty AM + III. AM

Fotogalerie: Klimatická konference