Virtuální prohlídka školy

Klimalekce

06.02.2020 08:40

V předvánočním čase se uskutečnila na naší škole interaktivní lekce pro třetí ročník o klimatické krizi. Tato lekce je organizována společností Na Zemi, která se zabývá globálními problémy. Jednalo se o pilotní projekt, v němž žáci hrají roli visionářů a kreativních osobností. Po celou dobu programu jsme pracovali zejména s pojmy klimatická změna a klimatická krize. Práce probíhala ve skupinkách po třech až čtyřech žácích, plnili jsme zajímavé úkoly, při kterých jsme zjišťovali, že pokud spojíme síly, dosáhneme mnohem lepších výsledků než jako jednotlivci.

Druhá část programu byla věnována aplikaci globálních problémů lidstva na naši školu. Poté jsme si představili, jak by to mohlo vypadat z hlediska ekologie v roce 2030 v Brně, co bychom zde chtěli mít a co naopak ne.

Na závěr každý žák dostal perfektně zpracované materiály na téma klimatických změn. Akce byla poučná, inspirativní i zábavná.

Ekotým 3. BM

Fotogalerie: Klimalekce