Virtuální prohlídka školy

Klavírní koncert 25. března 2010

01.04.2010 11:03

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se v prostorách intimně laděného Křišťálového sálu Staré radnice konal Klavírní koncert žáků ze tříd paní učitelky Milady Orské, Marie Burešové, Romany Sedláčkové a pana učitele Marka Paľy. Oficiální zahájení bylo určeno na 18.00 hod., přesto se žáčci od jednotlivých učitelů začali scházet podle časového rozpisu již od 16.30 hod., aby si tzv. „ozkoušeli nástroj“ a „nasáli“ atmosféru koncertního prostředí. Po zkušební části samozřejmě následovaly poslední instruktáže učitelů ohledně všech podstatných součástí interpretované skladbičky či písně. Děti již byly připraveny a v 18.00 hodin, po naplnění sálu všemi příznivci žáků a milovníky hudebního umění, začal klavírní koncert. Úvodního slova s uvítáním všech přítomných se ujal Mgr. J. Brych, zástupce ředitele, a s úsměvem na tváři povzbudil žáky k dobrým výkonům. Roli moderátorky převzala v celém průběhu koncertu slečna Milada Lázníčková. S kouzlem sobě vlastním vždy představila uvedeného žáčka, autora a název skladby.

Koncert byl rozčleněn na několik bloků, které byly vymezeny buď podle věku a tříd dětí, nebo v určitých blocích vystupovali žáci pouze z jedné klavírní třídy – paní učitelky Marie Burešové. V první části se představily děti, které navštěvují hudební PHV a 1. ročník hry na klavír v ZUŠ. V jejich podání zazněly rozmanité lidové písně, které děti hrály sólově či ve čtyřruční úpravě společně s vyučujícím či jiným žákem – např. Maličká su - Tereza Pospíšková, Voděnka studená - Denisa Vogelová, Sedí liška pod dubem - Markéta Sovová, To je zlaté posvícení - Valerie Žáková, Běžela ovečka - Adéla Vrchotová, 2 písně od A. Sarauera zahrála Anna Rejdová. Někteří žáci také hráli i další vybrané skladby. Kromě lidových písní se ozývaly i poměrně interpretačně náročné skladby, spadající svou obtížností do vyšších ročníků. Allegretto od M. Clementiho a Allegro giocoso D. Steibelta přednesla s osobitým výrazem a technicky velice zdatně Judita Trávníčková.

Ve druhém bloku se představili žáci paní učitelky Marie Burešové. Její velká záliba v lidových písních, písních umělých či písních populární hudby se výrazně promítla do repertoáru žáků. Preciznost v doprovodech a výrazu podtrhla výzva paní učitelky, aby se přítomní v sále připojili ke zpěvu písní. V tomto bloku se představily děti od PHV do 2. ročníku – Kateřina Malachová, Adéla Bláhová, Nikola Kubová a Tereza Svorová. V jejich podání jsme mohli slyšet písně lidové české, francouzské, irské, píseň od Z. Svěráka aj. Paní učitelka využila v některých doprovodech odlišného a zajímavého zvuku keyboardu.

Třetí blok byl věnován žákům vyšších ročníků - 2., 3. a 4. Zazněly skladby různých skladatelských osobností - D. Kabalevského – Karolína Sovová, Adéla Bláhová, C. Czerného – Jaroslav Pospíšek, B. Bartóka – Monika Ševčíková, Monika Vrchotová, J. Garscii – Romana Březová, J. Blatného – Markéta Stehnová a G. F. Händela – Klára Trávníčková. Výkony byly vyrovnané. Pestrost výběru skladeb, odrážející se v charakteru, se promítala do výrazu a podání žáků.
Blok s pořadovým číslem čtyři zahájil žák 3. ročníku Ronald Luc písní Moravo, Moravo, na kterou navázal písní J. Ježka David a Goliáš. Následovaly lidové písně v kombinaci s umělými, které interpretovaly žačky 5. ročníku Barbora Cholavová, Anna Cholavová a Zuzana Kaňovská.
Tomáš Čalkovský, Lada Šturmová a David Vogel se představili jako žáci 5. ročníku v pátém bloku klavírního koncertu. Skladby od A. Sarauera, L. van Beethovena a M. Dvořáka byly v jejich podání předneseny s velkým výrazovým zaujetím a na vysoké technické úrovni.

Závěr koncertu byl opět nesen v duchu lidových a umělých písní. Tereza Fogašová z 1. ročníku II. cyklu přednesla lidovou píseň Kdybych byla jahodů, na kterou navázala písní od A. Glenna Cesta rájem. Následovala čtyřruční hra H. Enžlové a paní učitelky Marie Burešové. Nesmrtelná píseň Imagine J. Lennona se nesla koncertním sálem ve velmi zasněné atmosféře. Skladba The Phantom od M. Bobera byla posluchačsky zajímavá.

Velmi příjemným zakončením celého koncertu bylo závěrečné číslo paní učitelky Marie Burešové, v jejím podání zazněla skladba od J. Kerna Kouř ve tvých očích.
Klavírní koncert, který mírně přesáhl 60 minut, byl ukázkou práce žáků klavírního oddělení naší ZUŠ. Velmi přátelská nálada prosakující mezi učiteli a žáky se také přenesla nejen do výkonů jednotlivých žáčků, ale jistě do úžasné a příjemné atmosféry celého koncertu.
Hudba je uměním, které sbližuje duše lidí a obohacuje člověka ve všech oblastech – psychické, duševní a vztahové.

Fotogalerie: Klavírní koncert 25. března 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>