Virtuální prohlídka školy

Keramika v parku - 17.6.2013

30.07.2013 06:41

Krásné slunečné odpoledne před naší Základní uměleckou školou na Ježkové 9, v parku, 17. 6. 2013, prožily naše děti s poetickou výstavou keramických prací žáků výtvarného oboru. Keramiku v parku milým hudebním vystoupením rozjásaly navíc tóny hudebních skladeb a písní dětí hudebního oboru. Z výstavky se nečekaně stala malá letní slavnost. Procházející rodiny s dětmi, ale i nejrůznější „kolemjdoucí“, a především naše žákyně a žáci, společně oslavili začátek léta, předznamenání letních prázdnin. Děti malovaly barevnými křídami na vymeteném plácku a cestičce před školou, kde hudební produkci převzali postupně také naši kantoři hudebního oboru, drobné občerstvení i možnost navštívit budovu školy s odborným doprovodem pedagogů- to vše zarámováno jako líbezný obrázek nápaditými keramickými výrobky, vkusně rozestavěnými na nejbližší části čerstvě posečené louky. Lidé z okolních sídlištních bloků, dle jejich vyprávění, se zalíbením naslouchali do dálky znějícím tónům hudební produkce a my víme, že za rok, když bude „přát počasí“, tak něco podobně krásného zkusíme podniknout znova.

Fotogalerie: Keramika v parku - 17.6.2013