Virtuální prohlídka školy

Karlovarský skřivánek 2010

12.03.2010 11:07

Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se konalo 11. a 12. 2. 2010 na ZŠ J. Babáka pod záštitou ZUŠ Orchidea. ZUŠ J.G. Mendela, Ježkova 9 zastoupilo hned několik zpěváků a zpěváčků. V kategorii A2 soutěžili hned tři: Daniel Georgiev, Aneta Kubů a Klára Kolářová. Kreativní vystoupení Daniela a Anety, které připravila pí.uč. Alena Feldmannová, porota ohodnotila čestným uznáním. Klára Kolářová, žačka pí.uč. Veroniky Hrůzové, si „vyzpívala“ druhé místo.

V kategorii C jsme měli jednu „reprezentantku“: Ladu Šturmovou. Ta si svým vynikajícím vystoupením vybojovala první místo, a tím dostala příležitost reprezentovat ZUŠ J.G. Mendela, Ježkova 9, v Karlových Varech na celostátním finále ve dnech 22. – 24. března 2010.

Upřímně všem zúčastněným, a především též jejich pedagogům, blahopřejeme.

Fotogalerie: Karlovarský skřivánek 2010