Virtuální prohlídka školy

Kamenný vrch

10.12.2010 09:19

Součástí výuky botaniky v sekundě je práce v terénu. Navštěvujeme chráněná území a přírodní rezervace, kde pozorujeme živou i neživou přírodu.

Fotografie jsou z přírodní rezervace Kamenný vrch v době, kdy kvetou koniklece. Studenti zpracovávali zadané otázky a získané poznatky prezentovali před třídou.

Fotogalerie: Kamenný vrch