Virtuální prohlídka školy

Kam se včely schovaly?

14.03.2023 10:02

Žáci 4.A zjistili, kam se Mendelovi schovaly včely před bouřkou

Se 4.A jsme se před jarními prázdninami vydali na výukový program o včelách. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací a za odměnu dostaly nálepku včelky. Krásné dopoledne jsme zakončili v suvenýr obchůdku a na závěr jsme prozkoumali novou monumentální sochu uprostřed Mendlova náměstí, která vznikla na počest světoznámého vědce a včelaře J. G. Mendela.

 

The students in 4.A found out where Mendel's bees hid from the storm

The kids in 4.A went to a learning program about bees before spring break. The children learned a lot of useful information and got a bee sticker as a reward. We ended the beautiful morning in a souvenir shop and then explored the new monumental statue in the middle of Mendel square, which was created in honor of the world-famous scientist and beekeeper J. G. Mendel.

 

Fotogalerie: Kam se včely schovaly?