Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert

27.05.2019 14:12

V úterý 14. května 2019 se celá naše Základní umělecká škola přesunula na pár hodin do sálu Otakara Motejla v budově veřejného ochránce práv. Příčinou byl pochopitelně tradiční Jarní koncert, který si vždy zaslouží reprezentativní prostor, v němž lépe vyniknou jednotlivá hudební čísla – dalo
 by se říct takové „best of…“ z pomalu uplývajícího školního roku.

Opera Porgy a Bess je možná nejznámějším dílem amerického skladatele G. Gershwina;
ve své době (prem. 1935) stála jako provokativní dílo jak sociálně citlivým námětem, tak i volbou operně školených černošských zpěváků. Z kombinace jazzu a evropské operní tradice vzniklo mimořádně silné a mnohovrstevnaté dílo, což nám svým úvodním vystoupením předvedla klavíristka Karolína Šiklová, která si pro své číslo zvolila známou píseň „Summertime“. Opojné tóny dnes již takřka zlidovělého jazzového standardu vystřídaly tóny vpravdě folklorní; na pódiu dostala prostor mladší cimbálová muzika, která nese název Písnička. Pro děti vesměs ze 4. ročníku to bylo první větší vystoupení a pod vedením své pedagožky M. Orské si připravily píseň „Počkaj milá“– mužský lidový tanec ze Slovácka verbuňk. Starý francouzský barokní tanec Gavota z pera J. P. Rameaua si jako
své parádní číslo vybral talentovaný hráč na housle Mikuláš Lužný, pro větší autenticitu
 jej doprovodilp. uč. D. B. Hanusek na kytaru. Skladatel Petr Zapletal věnoval každému svému vnoučeti cyklus instruktivních skladeb, které s oblibou přehrávají jeho žáci. Lukáš Buček si pro květnový podvečer zvolil Valčík ze Skladbiček pro Barabáška, který zahrál na zobcovou flétnu.
Do Andalusie nás poté svou hrou zavedl Jakub Jenáček, který zahrál ve stylu tradiční andaluské hudby skladbu Malagueňa  P. Víta. Kytarové tóny vystřídal klavír; Marek Němec se s nadhledem zhostil minimalistické skladby Una Matina L. Einaudiho.

Cimbál, původně lidový nástroj, se často objevuje ve spojení s houslemi a kontrabasem. Své koncertní podoby nabyl v Maďarsku, proto i skladba P. Jordányie pro cimbál odkazuje k tomuto státu – Maďarský tanec za doprovodu kontrabasu Mojmíra Vlacha a klavíru M.  Paľi sebevědomě přednesla Alžběta Lužná. Následovalo pásmo lidových písní, jehož se zhostila starší cimbálová muzika
J. Hruškové. V její úpravě zazněly valašské lidové písně, v nichž se sólových pěveckých partů zhostili Jaroslav Rataj, Nela Lancůchová a Barbora Vrbatová. Poslední cimbálový vzmach koncertu si vzal za své Adam Blažek, který představil nástroj v rovině odlišné od lidových názvuků. V jeho podání zazněl Bleší kankán E. Hradeckého.

W. A. Mozarta není třeba zdlouhavě představovat. Vrcholný klasicistní skladatel se zapsal
do srdcí a myslí mnoha posluchačů svou jiskřivou, invencí a lehkostí se vyznačující hudbou. Hudební podvečer naší školy měl na programu hned dvě čísla s Mozartovým „rukopisem“; 1. větu Koncertu
G dur přednesla na housle Ludmila Staňková, Divertimento pro dechové nástroje jsme pak měli možnost vyposlechnout v nástrojovém složení 2 klarinety – Ondřej Suchý a Jindřich Zobač a fagot – p. uč. V. Procházka. Zpět v hudebním čase nás zavedlo následující komorní seskupení, které si zvolilo barokní Suitu in F. Sled barokních tanců zahrály Lea Němcová, Klára Šeligová, Táňa Zemčíková
za doprovodu basso continua v podání E. Uherkové a M. Paľi.

Kdo byl Vittorio Monti naopak dnes tuší jen málokdo. Tento italský skladatel, houslista, mandolinista a dirigent se však přesto zapsal do hudebních dějin, a to i pro laiky známým Čardášem (1904), který je v repertoáru nejrůznějších seskupeních či sólistů. Oliver Šimoník jej s přehledem vystřihnul i na našem koncertě.

 Ne každá škola se může pochlubit sólistou na kontrabas. Lukáš Jánoška si pro své premiérové vystoupení vybral Slzu M. P. Musorgského. Ruský naturel rezonoval i v další skladbě večera, ukrajinský skladatel L. Portnoff napsal pro housle Ruskou fantazii, a tu nám se zanícením interpretoval Jaroslav Rataj.

Speak Softly Love skladatele N. Roty rovněž nezní příliš známě; když se však řekne film „Kmotr“ a jeho ústřední melodie, všichni tuší.  Ismini Vafiadu zahrála tuto známou melodii
za doprovodu kytarového Anežky Janíkové. V populárních tónech koncert pokračoval i dále, muzikálovou melodii Memory z Cats si pro své vystoupení zvolila Julie Absolinová. Sehrané sesterské duo Eleny a Karolíny Šiklových dalo vzniknout vydařené interpretaci skladby Motýli P. Malého. Saxofonista Filip Horák zakončil sled sólových a komorních čísel spolu s p. uč. V. Procházkou – saxofonové duo předneslo skladby H. Botha Chocolat Lady a Daisy. Náladou tyto skladby předznamenaly velké finále v podobě školního orchestru. Skladatel Petr Zapletal se chopil taktovky
a pod jeho vedením zazněla směs anglických lidových tanců English Country Dance – Newcastle,
Jack ´s Maggot, Braes of Dornoch, Duke of Kent´s Waltz, Hunt the Squirill.
Nutno podotknout,
že rovněž úprava skladeb pro naše proměnlivé školní těleso je dílem P. Zapletala. Toto orchestrální číslo je tradičně společnou prací spřátelených ZUŠ Ježkova a ZUŠ Slunná.

Jarní koncert měl skutečně vysokou uměleckou úroveň, byť jsme stále v intencích základního uměleckého vzdělávání. Pro děti, pedagogy i rodiče je jistě velkým zadostiučiněním vydařené koncertní číslo, za kterým je spousta dřiny na všech „frontách“.  Nezbývá než doufat, že i následující koncerty si uchovají výjimečnou atmosféru a celkovou úroveň.

Cimbálová muzika „Písnička“ pod vedením Milady Orské, spolupráce Kamila Zenklová a Radim Kovárník

Cimbál: Alžběta Lužná

Housle: Jakub Ondrušek, Štěpán Vašíček

Klarinet: Anna Pichrtová

Kontrabas: Mojmír Vlach

 

Cimbálová muzika pod vedením Jitky Hruškové, spolupráce Milada Orská, Radim Kovárník

Housle, zpěv: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Barbora Vrbatová, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček

Cimbál: Adam Blažek

Kontrabas: Jaroslav Rataj, Oliver Šimoník

Zobcová flétna a zpěv: Nela Lancůchová

 

Školní orchestr pod vedením Petra Zapletala

Václav Běhávka, Ema Blažková, Lukáš Buček, Jan Cintula, David Franc, Lucie Frimmelová, Lukáš Janoška, Lea Knoblochová, Anna Macharáčková, Jan Malachta, Lea Němcová, Lucie Pokorná,  Eliška Šafářová, Klára Šeligová, Klaudie Šimoníková, Richard Šimoník, Ismini Vafiadu, Táňa Zemčíková, Dmitrij Žembrovskij Novák

Hosté: Brněnská camerata a žáci a učitelé ZUŠ, Slunná 10, Brno-Komárov a ZUŠ, Slavkov u Brna.

 

Hudební spolupráce vyučujících ZUŠ

Dalibor B. Hanusek, Jitka Jelinková, Marek Paľa, Vít Procházka