Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert ZUŠ

08.06.2015 15:15

Jarní koncert, který se již tradičně konal v kulturním sále Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39,  je jakýmsi pomyslným uměleckým vyvrcholením celého školního roku na naší základní umělecké škole. Ten letošní se konal 14. května 2015 a byl přehlídkou skutečně kvalitních žákovských výkonů.

Program zahájila naše milá cimbálová muzika, která má za sebou pomalu první
rok své existence. Za tu dobu udělaly děti pod vedením p. uč. Jitky Hruškové skutečně velký pokrok, což mohli posluchači sami posoudit při jejich zemitém provedení lidových písní Jede šohaj z Vídňa a Škaredý Jura. První píseň hrála cimbálová muzika s cimbálem v kompletním složení, za krásně zvučného lidového zpěvu primáše Jaroslava Rataje a druhou píseň zahráli
a zazpívali v hudecké sestavě bez cimbálu, s pěveckou posilou Markéty Meluzínové, Judity Trávníčkové a Viktorie Staňkové. V lidovém tónu pokračoval koncert vystoupením žákyně 3. ročníku Elišky Vacové, která překvapila příjemnou barvou hlasu i technickým zvládnutím písně Láska, bože, láska. Malá talentovaná klavíristka Alžběta Lužná si pro vystoupení
ve velkém koncertním sále připravila dvě drobné skladbičky – Taneček pro princeznu Martina Vozara a Píseň Jakuba Jana Ryby. Klavír byl záhy vystřídán duem, které tvořila flétnistka Lucie Pokorná a kytaristka Anežka Janíková, obě žákyně 5. ročníku, přičemž posluchači
si měli možnost v jejich podání vychutnat Dva duety pro flétnu a kytaru slavného maďarského skladatele Bély Bartóka. Do stejné skladatelské přihrádky sáhnul při výběru skladby rovněž sympatický cimbalista Adam Blažek, který přednesl Bartókovu skladbu Gajdy. Celý výkon jak sólové cimbálové hry, tak cimbálové muziky byl umocněn zvukem skvělého nástroje, jenž byl naší ZUŠ pro příležitost tohoto koncertu zapůjčen z mistrovské dílny p. Pavla Všianského.

Píseň Jarní ze sbírky Zelená se snítka Petra Ebena předneslo pěvecké duo Viktorie Staňková a Judita Trávníčková navštěvující obě shodně 5. ročník zpěvu pod vedením p. uč. Veroniky Hrůzové. Následně je vystřídala šikovná houslistka Katrin Pěnčíková (2. roč.), která si pro své vystoupení zvolila skladbu Oskara Riedinga Koncertino h moll. Ukázku klasického klavírního repertoáru měli posluchači možnost zažít prostřednictvím vystoupení Ondřeje Malečka (2. roč.), který si připravil slavnou bagatelu L. v. Beethovena Pro Elišku. Žáci naší ZUŠ se věnují rovněž interpretaci populární hudby. Z této hudební oblasti si zvolily skladby
i Anna Tomášová a Karolína Sovová, které okouzlila hudba z animovaného filmu Sněhurka skladatele Franka Churchilla. Mezi těmito dvěma pěveckými čísly jsme mohli vyslechnout interpretaci skladby E. Jenkinsona Rej skřítků, kterou na housle suverénně přednesl Oliver Šimoník.

Následující tři čísla nás svou atmosférou přenesly do období baroka, a to hned do tří různých zemí, kde se barok projevil. Italskou variantu této hudební epochy posluchačům přiblížila Eva Rojíčková, která na sopraninovou zobcovou flétnu bravurně zvládla dvě věty Vivaldiho Koncertu D dur s příznačným podnázvem „Skřivan“. Barokní Andante anglické provenience ze skladatelské dílny H. Purcella skvěle zahrála Veronika Mičková a jako ukázku německého barokního stylu jsme měli možnost vyslechnout Gavotu J. S. Bacha v podání houslistky Magdaleny Miriam Králové.

Jaroslav Rataj, žák 5. ročníku, svým výkonem zdatně sekundoval svým kolegům houslistům, když zdařile interpretoval skladbu Ch. Dancly Rondo. Poté již podium patřilo sympatickému souboru zobcových fléten, které ve složení Eva Rojíčková, Kateřina Langrová, Jan Horáček a Jan Malachta zahráli Hartmannovo Rondino. Na lesní roh
je doprovodil p. uč. Tomáš Němec, který je zároveň uměleckým vedoucím tohoto seskupení. V dalším čísle večera byl opět dán prostor klavíru a klasickému repertoáru. B. Martinů
je autorem skladby Colombina tančí, kterou přednesl letošní absolvent I. stupně klavírní
hry Lukáš Čalkovský.

Známou muzikálovou melodii Castle on a Cloud z Schönbergových Bídníků jsme měli možnost slyšet v podání žákyně 3. ročníku Viktorie Lengálové. Připomenutí italského barokního stylu měli diváci možnost zažít prostřednictvím pěveckého vystoupení Libora Skokana, studenta II. stupně vzdělávání na naší ZUŠ, který si zvolil skladbu Fac me plagis vulnerata Emanuela d´Astorgy. Blok těchto sólových výstupů pak zakončil houslista Maxmilián FalatekRuskou fantazií Ilji Portnoffa.

Vrchol celého večera však patřil školnímu orchestru. Pod úžasným vedením našeho
p. učitele Petra Zapletala zazněly v podání instrumentalistů Tři svatební písně – Lipka a láska, Schování a Očekávání. Vokální složku zde tvořil oblíbený pěvecký sbor Křečci, který
od svého založení vede p. uč. Veronika Hrůzová. Velké množství žáků podílejících
se na přípravě tohoto vystoupení podpořili ještě umělci z hudebního sdružení Brněnská camerata, který rovněž spadá pod taktovku Petra Zapletala. Celý koncert zakončila populární skladba autora J. Ježka David a Goliáš, která byla onou pomyslnou třešničkou na dortu celého koncertního večera.

Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě koncertu. Je to mnohdy velmi náročná práce, než žáci ve spolupráci se svými učiteli docílí podobných výsledků, které jsme měli možnost slyšet na jarním koncertě. Kvalita všech výstupů byla opravdu vysoká,
za každou skladbou byla znatelná poctivá práce ze strany žáků a umělecký vklad ze strany jejich kantorů. Ono „děkuji“ však musí cílit také do řad rodičů, kteří naší škole svěřili své děti a jsou ochotni se podílet na vzdělání svých dětí pomocí domácí přípravy na hodiny v ZUŠ, bez které by nebylo možné dosáhnout obdobných koncertních zážitků. V neposlední řadě patří velký dík p. Ing. Ivo Procházkovi, zřizovateli Školského komplexu na Mendlově náměstí,
pod nějž naše ZUŠ spadá.

Cimbálová muzika

cimbál:  Adam Blažek, kontrabas: Oliver Šimoník, housle: Martin Zoubek, Oliver Šimoník, Markéta Meluzínová, Jaroslav Rataj, Dominik Zoubek, Jakub Cintula, Ondřej Lengál

 

dětský sbor „Křečci“

Nikol Hanousková, Anežka Janíková, Marie Bendová, Kateřina Lukešová, Tereza Pospíšková, Kristýna Samotná, Alžběta Lužná, Mikuláš Lužný, Amélie Schüllerová, Zdeněk Pezlar, Sebastien Reichl, Šárka Skládaná, Marie Kalinová, Lucie Frimmelová, Lola Juřeníková, Lea Němcová

 

Školní orchestr

Lucie Frimmelová, Veronika Veselá, Oliver Šimoník, Silvie Dvořáková, Kateřina Holečková, Jan Horáček, Nikola Kidarová, Markéta Kutějová, Kateřina Langrová, Jan Malachta,
Eva Rojíčková, Anna Šelbická, Klaudie Šimoníková, Veronika Míčková

Fotogalerie: Jarní koncert ZUŠ

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5