Virtuální prohlídka školy

JARNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 2017

14.06.2017 12:13

           Pomalu vrcholící školní rok 2016-2017 byl tradičně ozvláštněn výběrem toho nejlepšího, co se žáci v daném roce naučili, na slavnostním jarním koncertě.

            Program zahájila talentovaná muzikantka z 3. ročníku Amálie Dorazilová, která
si pod vedením P. Zapletala připravila jeho vlastní kompozici Skladbička č.2/I, kterou zahrála na zobcovou flétnu. Její tóny záhy vystřídal klavír; naše další naděje – Alžběta Lužná, žákyně 2. ročníku s výrazem interpretovala Hru mořských vln M. Aarona. První pěvecké číslo patřilo Julii Absolínové, která si pro svůj výstup vybrala muzikálovou melodii Woudn´t It Be Loverly ze slavného díla My Fair Lady s klavírním doprovodem M. Kirové. Hravá píseň s patřičným přednesem byla vystřídána klasickou kytarou; náš dlouholetý žák Ondřej Janík si zvolil Variace na Frescobaldiho téma od M. Giullianiho. J. Filip a M. Lasica jsou autoři slavné písně z repertoáru Hany Hegerové Čerešně, kterou si oblíbila Anna Tomášová a pod pedagogickým vedením M. Vávrové Filové si ji připravila pro koncertní večer. Vynikající pedagogická práce M. Orské se projevuje ve výstupu všech jejích žáků a rovněž je třeba zmínit zvláštní talent na posluchačsky vděčná čísla. Takovým bylo i vystoupení Alžběty Lužné na cimbál za doprovodu staršího kolegy Lukáše Čalkovského (kontrabas, j. h.), kteří se zápalem zahráli lidovou píseň V tom klobúckém háji. Žákyně 6. ročníku Lucie Frimmelová nás pro změnu přenesla do doby barokní, neboť si pro své vystoupení připravila Adagio a Allegro ze sonáty č. 6 anglického skladatele R. Valentina.

            Poté již pódium patřilo naší milé cimbálové muzice, která funguje pod pedagogickým vedením J. Hruškové třetím rokem. Za tu dobu žáci pod jejíma rukama získali nejen spoustu nových hráčských schopností typických právě pro hru v cimbálovce, ale také to správné sebevědomí, tolik nutné pro tento specifický soubor. V jejich podání si mohli posluchači vyslechnout píseň Husárovi dobře je (verbuňk) a pásmo sedláckých písní, kde svým pěveckým projevem zaujal především Dominik Zoubek, ale v cimbálové muzice si s chutí zazpívají i všichni ostatní muzikanti. Nutno ještě doplnit informaci o pedagogické spolupráci s cimbálovou muzikou – ve hře na kontrabas p. učitel. R. Kovárník a cimbálová spolupráce
p. učitelka M. Orská.

            Dalším ozvláštněním koncertu byla premiéra skladby P. Zapletala Concertino pro Amálku, (Allegro lietamente, Moderato come zeffiro, Rondo – Vivace gaudioso). Autor tuto kompozici věnoval své malé vnučce, dokonce se všemi autorskými právy. Pro premiérový večer ji nastudovala klavíristka Karolína Šiklová, letošní absolventka, kterou doprovodilo smyčcové kvarteto složené z hráčů Brněnské cameraty.

Houslisté Jaroslav Rataj a Oliver Šimoník, taktéž letošní absolventi 1. cyklu, bravurně předvedli Rej skřítků E. Jenkinsona. V linii absolventů se koncert nesl i nadále, smyčcové duo bylo vystřídáno rovněž dvojicí hráčů, tentokrát však v rámci čtyřruční hry na klavír. Antonín Frgala a Tomáš Čalkovský s energií interpretovali Čardáš L. Němce. Absolventka hry na zobcovou flétnu Lucie Pokorná posluchače seznámila s částí svého absolventského programu, v němž dominovala úprava zřejmě nejznámějšího argentinského tanga El Choclo od A. Villolda. Bratrská dvojice Čalkovských „převzala otěže“ s dalším číslem programu, v němž se oba chopili cimbálových paliček ve skladbě J. Krčka Český tanec, který bratři Čalkovští zahráli na 2 cimbály. Ne každá základní umělecká škola se může chlubit tak úspěšnou cimbálovou třídou, jaká se povedla vytvořit M. Orské na naší ZUŠ. Část absolventského programu přednesla za klavírního doprovodu své kamarádky a kolegyně
F. Adday také Eva Rojíčková (zobcová flétna), která publikum potěšila taneční skladbou Brasil D. Hellbacha. Poetickou náladu v nás naopak vyvolalo vystoupení houslisty Jaroslava Rataje, který s citem a oduševněle přednesl Vzpomínku na Zbiroh V. Vačkáře. Večer pomalu spěl ke svému dramaturgicky působivému závěru. Úprava známé skladby J. Brahmse Uherský tanec č. 5 byla opětovným předvedením velkého talentu bratrů Čalkovských, jejichž hru
na  cimbál a kontrabas doprovodil na klavír M. Paĺa.

Stalo se již milou tradicí, že poslední číslo večera patří školnímu orchestru, který funguje pod vedením P. Zapletala. V tomto případě se nejedná pouze o práci pedagogickou
a uměleckou, ale také o práci kompoziční a aranžérskou. Každý rok je složení hráčů a jejich nástrojů jiné, proto je nutné skladby přizpůsobit tomuto složení orchestru. Děti za přispění Brněnské cameraty se zápalem předvedly tradicionál Scarborough Fair, veselý Hungarian Goulash, Maybe Next Time a populární skladbu Rock Salmon.

Koncert byl plný kvalitně připravených hudebních čísel, za něž vděčíme mravenčí pedagogické práci všech učitelů naší ZUŠ, ať už se jedná o výše zmíněné P. Zapletala, M. Orskou, J. Hruškovou nebo o další skvělé učitele T. Němce, D. B. Hanuska, M. Vávrovou Filovou, M. Böhmovou, Z. Klimeše, M. Pokorného. Velký dík patří také korepetitorům (především M. Paĺovi), kteří nejen doprovází děti na koncertě, ale kromě toho s nimi rovněž nacvičují hudební skladby a zpěv i v běžných hodinách.

Jarní koncert sympaticky a zasvěceně moderovala Klára Roztočilová.

Cimbálová muzika

Účinkující:

Housle: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček, Barbora Vrbatová

Cimbál: Adam Blažek

Flétna: Nela Lancůchová

Kontrabas: Jaroslav Rataj a Oliver Šimoník

Zpěv: Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jaroslav Rataj, Barbora Vrbatová, Ondřej Lengál

Školní orchestr

Účinkující:

Václav Běhávka, Lucie Frimmelová, Jan Horáček, Jan Malachta, Vojtěch Houška, Barbora Konečná, Kateřina Langrová, Anna Macharáčková, Zdeněk Pezlat, Lucie pokorná, Eva Rojíčková, Richard Šimoník, Klaudie Šimoníková, Veronika Veselá

Hosté: Brněnská camerata a další.

 

Fotogalerie: JARNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 2017