Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert hudebního oboru

17.05.2014 14:44

Čtvrteční podvečer dne 15. května 2014 byl pro naši základní uměleckou školu obzvlášť výjimečný. Patřil totiž Jarnímu koncertu, který se konal v sále Otakara Motejla (budova veřejného ochránce práv). Tento koncert spolu s vánočním koncertem patří každý školní rok k těm nejdůležitějším v životě školy, už jen proto, že využíváme slavnostního prostředí výše zmíněného velkého sálu či zvukové techniky, kterou máme běžně dostupnou jen v omezené míře. Jarní koncert představuje sumu těch nejlepších výkonů, které se v daném školním roce povedlo učitelům ZUŠ při průběžné práci se žáky nacvičit.

Celý večer byl provázen mluveným slovem, kterého se ujala p. uč. Klára Roztočilová. Ještě před slovním úvodem jsme však nechali promluvit to nejdůležitější pro onen večer – hudbu. Jako první skladba zaznělo Preludium F dur slavného barokního skladatele
J. S. Bacha, které si pro koncertní večer spolu s dalšími, později uvedenými skladbami, vybrala klavíristka Karolína Šiklová, 4. roč.. Po úvodním čísle večera následoval výkon šikovné flétnistky Denisy Metznerové, 2. roč., jež přednesla za klavírního doprovodu p. uč. Marka Paľi skladbu C. Gervaise Allemande, kterou jsme se z období německého vrcholného baroka přesunuli ještě dále do historie hudby – do renesanční Francie.
Ondřej Maleček se s klavírní hrou seznamuje teprve prvním rokem, přesto jsme byli svědky jeho suverénního výkonu při interpretaci N. Fabera Fiesta Espaňa, s obdobnou jistotou – navíc skladbu tematicky příbuznou předchozímu výkonu - zahrála kytaristka Anežka Janíková, 4. roč., kterou ale již můžeme na koncertech či besídkách školy vídat několik let. Tentokrát v jejím podání zazněla Španělská fantazie M. Giulianiho. Tóny kytary byly opět vystřídány klavírem, za který se tentokrát posadila Adéla Dočekalová, 3. roč., se skladbou I. Jurníčkové Babí léto. Následující blok čísel se dramaturgicky nesl v atmosféře lidové písně, jíž byly dané skladby více či méně inspirovány. Tuto sérii zahájil nadprůměrným výkonem cimbalista Adam Blažek, žák 1. ročníku, když publiku předvedl skladby E. Suchoně Zahrejte mi muzikanti
a Kvapík L. Němce. Dále jsme se mohli poprvé ten večer zaposlouchat do zvuku houslí,
když Veronika Míčková, 2. roč., zahrála Kozáček S. Macha. Na programu pak dále bylo opět cimbálové číslo, tentokráte se paliček ujala zkušená Anna Rejdová, 3. roč., která si pro svůj výkon zvolila skladby známého maďarského skladatele B. Bartóka Beťárská pieseň a Gajdy. Jeden z jubilantů letošního roku české hudby, Bohuslav Martinů, je autorem písní Vysoko zornička a Povídajú ludé, které jsme si mohli vychutnat v podání zpěvačky Viktorie Staňkové, 4. roč.. Její suverénní výkon vystřídala interpretace skladby pro naši školu neméně významného autora Petra Zapletala (pan Zapletal je totiž jedním z vynikajících pedagogů naší ZUŠ). Skladba Valčík je napsána pro flétnu a klavír a mohli jsme ji ten večer slyšet v podání žákyně 3. ročníku Lucie Frimmelové (doprovod M. Paľa). Ilona Dočekalová, 4. roč.,
si pro Jarní koncert zvolila skladby J. Bendy a Š. N. Šamorínského Menuet a Dialog, které publiku bezchybně předvedla na klavír. Dalším zástupem houslového oboru se ve čtvrteční podvečer stal Oliver Šimoník, 4. roč., který si zvolil ukázku z legendárního cyklu
A. Vivaldiho, měli jsme možnost si poslechnout část oddílu Jaro a Podzim. A již tu byl výkon jediného klarinetisty naší školy, Pavla Horského, který se letos začal na tento nástroj učit. Skladbu Píseň pro slavnostní večer si vybral u nikoho menšího než je L. v. Beethoven. Čtyřruční skladbu E. Hradeckého Cha, Cha, Cha  si společně ze svojí p. uč. Marií Burešovou připravila sympatická žákyně 3. roč., Barbora Neugebauerová. Následujících několik čísel patřilo našemu milému a oblíbeného školnímu sboru Křečci (Nikol Hanousková, Anežka Janíková, Marie Bendová, Kateřina Lukešová, Michaela Mádrová, David Němec, Marek Němec, Zdeněk Pezlar, Lucie Pokorná, Tereza Pospíšková, Kristýna Samotná, Judita Trávníčková, Šárka Skládaná, Marie kalinová, Lucie Frimmelová), které již několik let vede zakladatelka tohoto sboru, p. uč. Veronika Hrůzová. Myš Lenka skladatelů Svěráka a Uhlíře vystřídala Létající kočka brněnského autora Ctirada Kohoutka a celé vystoupení pak završila skladba jazzového skladatele E. Hradeckého Co povíme Lukášovi,
to vše za doprovodu klavíru, jehož se ujal Marek Paľa. Naši žáci se v rámci výuky věnují také komorní hře. Za úspěšným tandemem Karolína Šiklová, 4. roč., a David Němec, 4. roč., stojí p. uč. Jana Laslaviková, která svým svěřencům vybrala 3 Ländlery romantického skladatele
F. Schuberta. Je nesporným úspěchem kantora, pokud se podaří, aby jeho žák po zakončení
1. cyklu hry na nástroj, které nezřídka koresponduje se završením povinné školní docházky, dále navštěvoval hodiny v rámci 2. cyklu hry na nástroj. Tomáš Němec takový úspěch má v podobě vyspělé hry flétnistky Evy Rojíčkové, I. roč, která za doprovodu M. Paľi interpretovala Sonátu č. 3 G. F. Händela. Píseň volně inspirovanou gregoriánským chorálem Veni, Domine známou v podání Báry Basikové jsme tento večer mohli slyšet ve verzi zpěvačky Karolíny Sovové, žákyně 4. ročníku, kterou na podiu vystřídal kytarista Ondřej Janík, 7. roč., s kompozicí H. V. Lobose Brazilský tanec. Následovalo očekávané číslo večera, muzikálový hit Bring him home (Bídníci), jenž přednesl technicky a výrazově vyspěle Libor Skokan, žák II. ročníku oboru zpěv. Tomáš Čalkovský se pro tento večer předvedl stejnou měrou jako cimbalista 5. roč. i jako klavírista II. roč., pro první nástroj si vybral skladby B. Kinga a F. Laie Charleston a Love story, pro druhý pak kompozici L. Einaudiho Nuvole bianche. Mezi jeho vystoupeními jsme si mohli ještě vychutnat pěvecké dovednosti Barbory Formánkové, I. roč., jež za klavírního doprovodu Karolíny Šiklové, 4. roč., publikum vtáhla do atmosféry skladby Someone like you populární zpěvačky Adele. Neméně byli diváci nadšeni z výkonu Marka Doláka, 6. roč., který si připravil minimalistickou kompozici R. Caccapaglii Atlantico. Závěr večera patřil tradičně souborové hře, tentokráte pod vedením p. uč. Tomáše Němce. Několik fléten a housle (Silvie Dvořáková, 3. roč., Daniel Georgiev, 5. roč., Jan Horáček, I. roč., Markéta Kutějová, 4. roč., Miriam Marisová, 6. roč., Jan Malachta, 6. roč., Eva Rojíčková, I. roč., Veronika Štěrbová, 6. roč., Michaela Mádrová, 3. roč.), žáci zahráli Felicity Rag S. Joplina a poté doprovodili sólistu, zpěváka Libora Skokana, I. roč., v písni Písnička příkladná ze sborníku Dobřenského.

Myslím, že my všichni, kteří jsme se jarním podvečerem postupně ubírali k našim domovům, musíme uznat pedagogickou práci učitelů ZUŠ, kteří důkladně připravili své žáky na tento koncert. Musíme taky uznat krásné výkony všech účinkujících, kteří přistoupili skutečně zodpovědně k veřejné produkci. V neposlední řadě také musíme poděkovat vedení školy, které pomohlo tento sympatický večer zorganizovat a všem pracovníkům, ať už pedagogickým či jiným, kteří se na jeho uskutečnění podíleli svou prací (a že jí není málo…). Za sebe mohu říci, že se již teď těším na další možnost poslechnout si pokrok našich žáků, které mohu již nějaký ten rok sledovat. Je vždy velmi potěšující ono zjištění, že jsou
i v dnešní době děti, pro které je hudba radostí a v nichž můžeme vidět naději v budoucí muzikantskou generaci, ať už profesionální či amatérskou.

Fotogalerie: Jarní koncert hudebního oboru

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5