Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert hudebního oboru 2016

23.05.2016 12:07

Dne 12. května 2016 se uskutečnil Jarní koncert hudebního oboru naší Základní umělecké školy. Místo konání bylo tradiční - naše pravidelné vánoční a jarní setkání, na nichž diváci mohou slyšet to nejlepší, co se žákům v daném období podařilo, se odehrávají v Kulturním sále Otakara Motejla v budově, v níž sídlí veřejný ochránce práv.

Začátek celého programu uvedl diváky do období barokní hudby, v podání flétnového souboru p. učitele Němce zazněla 1. a 2. věta koncertu G dur G. Ph. Telemanna. Po úvodních tónech, kterých se zhostili Eva Rojíčková, Lucie Pokorná, Jan Horáček a Jan Malachta přišla na řadu čísla, v nichž se představili mladší žáci.  Talentovaná Alžběta Lužná si již v  1. ročníku studia troufla hned na dvě čísla večera; každé na jiný nástroj. Allegro J. K. Vaňhala sebevědomě zahrála na klavír, na cimbál představila hravou skladbu L. Němce, Cirkus Ponny, při níž ji kromě klavírního doprovodu M. Paľi podpořil hrou na kontrabas i Lukáš Čalkovský. Daniela Písková, žákyně 2. ročníku vystoupila na „velkém“ podiu poprvé a nutno říct, že velmi úspěšně. Zvolila populární písničku Pátá s doprovodem klavíru p. uč. V. Velemanové, na níž dobře navazoval Charleston B. Kinga, který zdařile interpretoval nadějný cimbalista Adam Blažek

U moderní populární hudby program zůstal i nadále, na podium nastoupil školní sbor Křečci, který za doprovodu klavíru M. Paľi a fagotu V. Procházky zazpíval hravé dětské písničky Emila Hradeckého Mléčná dráha a Fordka a lordka. Sboreček vede p. uč. Veronika Hrůzová, která celé dění řídila od svého dirigentského pultu. Následující blok účinkujících přinesl velmi zajímavé výkony, které sklidily velký úspěch. Oliver Šimoník přednesl Vídeňské Capricco rakouského a později amerického houslového virtuóza a skladatele F. Kreislera. Skladba připomínající atmosféru vídeňských kaváren byla vystřídána flétnovým výkonem Evy Rojíčkové, která zvolila sonátu G. Ph. Telemanna. 

U dechové sekce naší školy a u barokní hudby zůstalo i při dalším čísle. Tentokrát pódium patřilo úspěšnému adeptu studií na brněnské konzervatoři Vojtěchu Kostrhounovi, který přednesl Arii e moll J. S. Bacha. Houslista Jaroslav Rataj pro změnu nálady zabrousil ve výběru repertoáru do oblasti romantické hudby, diváci měli možnost se zaposlouchat do jedné z částí Saint Saënsova Karnevalu zvířat s názvem Labuť. Kytara Ondřeje Janíka opět vrátila slovo hudbě baroka, zazněla Frescobaldiho Aria v podání tohoto zdatného kytaristy. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy jsou vděčnou literaturou pro zpěváky a jednu skladbu z tohoto cyklu drobnokreseb na lidové texty jsme měli možnost slyšet i tento večer. Pěvecké duo Viktorie Staňková a Judita Trávníčková ze 6. ročníku zazpívaly za klavírního doprovodu M. Paľi píseň Veleť vtáčku. Lidová inspirace této písně tvořila jakýsi přechod k dalšímu programu, na němž se podílela cimbálová muzika

Pod vedením p. uč. Hruškové zazněly tři moravské lidové písně, jejichž aranžmá je právě dílem vedoucí souboru. Ostřílený zpěvák Adam Kubíček si pro své vystoupení zvolil píseň L. Armstronga Wonderful World v českém překladu Jak je nádherný žít. Temperamentní vystoupení bratrů Tomáše a Lukáše Čalkovských oslovilo velkou měrou posluchače; zahráli Cikánský tanec slovenského skladatele a cimbálisty romského původu J. G. Hriska. Následující číslo flétnistek Veroniky Veselé a Lucie Frimmelové proběhlo za přispění hry na flétnu p. uč. Zapletala, M. Paľi a hostující účinkující p. Evy Chrápavé (violoncello), společně si připravili Suitu in F autora Ch. F. Witta. Hosty večera byl soubor Brněnská camerata, jehož uměleckým vedoucím je právě pan učitel Petr Zapletal. V dalším čísle účinkovali hráči z tohoto dlouholetého komorního seskupení společně s žákyní školy klavíristkou Karolínou Šiklovou. Interpretace Třech dětských drobností pro klavír a smyčcový orchestr skladatele  P. Zapletala byl jedním z nejlepších čísel celého večera. Svým vyrovnaným hlasovým rejstříkem se prezentovala Eliška Vacová s písní z animovaného populárního filmu Ledové království. 

Závěrečné číslo patřilo školnímu orchestru, který posílila Brněnská camerata. Společným úsilím zapracovali na skladbě amerického autora portugalského původu J. P. Sousy The Liberty Bell, kterou pro dané seskupení opět aranžoval P. Zapletal. Jásavý rytmický pochod, v němž dominovala zejména hra na vozembouch, příjemně zakončila celý úspěšný program.

Velké poděkování patří zejména všem učitelům, kteří připravovali účinkující jarního koncertu. Večer měl skutečně vysokou úroveň v každém vystoupení večera a posluchači odcházeli nadmíru spokojeni.

Cimbálové muzika:

prim: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj
housle: Ondřej Lengál, Jáchym Vašíček, Jakub Cintula, Dominik Zoubek, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková
cimbál: Adam Blažek
kontrabas: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj
zpěv: Barbora Vrbatová, Nela Lancůchová, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková a jinošské unisono

Sboreček „Křečci“:

Nikol Hanousková, Anežka Janíková, Marie Bendová, Kateřina Lukešová, Tereza Pospíšková, Alžběta Lužná, Mikuláš Lužný, Zdeněk Pezlar, Marie Kalinová, Lola Juřeníková, Lea Němcová, Štěpán Vašíček, Lucie Pokorná

Školní orchestr:

Lucie Frimmelová, Veronika Veselá, Oliver Šimoník, Jan Horáček, Nikola Kidarová, Kateřina Langerová, Klaudie Šimoníková, Vojtěch Houška, Ondřej Suchý, Barbora Konečná

Hudebně spolupracovali: 

Radim Kovárník, Tomáš Němec, Marek Paľa, Martin Pokorný, Vít Procházka, Veronika Velemanová, Petr Zapletal

Slovem provázela: 

Klára Roztočilová

Fotogalerie: Jarní koncert hudebního oboru 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>