Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert - 19. 4. 2023

24.04.2023 10:46

Ve středu 19. dubna 2023 se v 18.30 uskutečnil v sále ZUŠ (Ježkova 9) Jarní koncert žáků pěveckého oddělení a komorní hry (sboreček) paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. Koncert byl zaměřen na skladby klasické hudby. Před hlavním koncertem proběhla generální zkouška, na které si děti vzájemně před sebou svá vystoupení zkusily. Poté proběhl samotný koncert před rodiči, který byl hojně navštívený.

Jako první vystoupil sboreček s kánonem Doo-ba.

Sofie Janoušková (1. roč., sólový zpěv) zazpívala Ptačí písničku Emila Hradeckého a poté písničku Trpaslíček a obr v úpravě Zdeňka Krále.

Uljana Litera (1. roč., sólový zpěv) zazpívala písničku Hřej, sluníčko, hřej Martina Cinka.

Barbora Fousková (1. roč., sólový zpěv) zazpívala písničku Letadýlko Káně od současné skladatelky Kateřiny Zonové.

Poté opět vystoupil sboreček se skladbami Jarní slunce a Jarní od Petra Ebena.

Tereza Cendelínová (3. roč. II. stupně, sólový zpěv) zazpívala italskou skladbu Giulia Cacciniho Amor, ch´attendi? (Lásko, nač čekáš?).

Lea Němcová (5. roč., sólový zpěv) zazpívala píseň Záře od milého od Leoše Janáčka.

Aneta Řeháková (7. roč., sólový zpěv) zazpívala lidovou píseň Čekala jsem.

Na závěr opět vystoupil sboreček. Děvčata dvojhlasně zazpívala veselou píseň Samuraj.

Ve sborečku vystupovaly: Zuzana Burdová, Tereza Cendelínová, Lucie Jandlová, Lea Knoblochová, Pavlína Koktavá, Uljana Litera, Lea Němcová, Aneta Řeháková a Eva Urbancová. Všechny čísla zazněly za klavírního doprovodu paní učitelky MgA. Hany Fendrychové.