Virtuální prohlídka školy

JARNÍ KONCERT 17. 5. 2018

10.06.2018 17:47

Dne 17. května vyvrcholil jarním koncertem školní rok 2017/2018 na naší škole, kterým tradičně uzavíráme „sezónu“ po umělecké stránce. Jedná se o výjimečný podvečer nejen pro vystupující žáky, ale rovněž pro jejich pedagogické vedení a v neposlední řadě také pro návštěvníky koncertu, jimiž jsou ve velké míře zejména rodiče, sourozenci, prarodiče a další přátelé školy. Lehce nervózní atmosféra před začátkem koncertu je běžným jevem, po prvním úspěšném čísle je však jasné, že umělecká úroveň koncertu bude i tento večer hodně vysoko a posluchači budou moci zažít příjemný pocit po zdařilých vystoupeních.

Úvodní tóny patřily sympatickému seskupení zobcových fléten, které ve složení Dmitrij Žembrovskij Novák, Táňa Zemčíková, Klára Šeligová a Lucie Frimmelová nastudovalo skladbu Tři miniatury svého učitele, pana Petra Zapletala. Následující čísla si pro inspiraci šla do tanečního světa, byť vždy stylizovaného do skladeb pro určitý sólový nástroj. Takto jsme mohli vyslechnout Medvědí tango v podání Adély Blažkové, známý Uherský tanec č. 5 Johannese Brahmse v interpretaci houslisty Jáchyma Vašíčka, cimbálovou verzi Slovenského tance v precizním projevu Alžběty Lužné či několik barokních tanců ze Suity Arcangela Corelliho, které si pro své vystoupení zvolil Jan Malachta. Následující blok skladeb bychom mohli nazvat jako ukázku typických artificiálních skladeb, které hlavně jsou předmětem studia na umělecké škole.  Anežka Janíková, první kytaristka celého hudebního podvečera, zahrála Romanci e moll; 3. větu koncertu D Dur na quasi vivaldiovské motivy autora F. Küchlera přednesl Mikuláš Lužný a v barokním tónu pokračovala taktéž Ema Stupalová Sonátou C dur J. Ch. Pepusche.  Katrin Pěnčíková zvolila rovněž zmíněnou kulturní epochu a na housle interpretovala Vivaldiho koncert G dur. Posun do klasicismu se udál prostřednictvím vystoupení klarinetisty Jindřicha Zobače a Koželuhovy skladby Koncert Es dur pro klarinet; romantismus tentokrát zastoupil F. Chopin a jeho Nocturno cis moll op.posth., kterého se vynikajícím způsobem zhostila Karolína Šiklová. Francouzským romantismem J. Masseneta a jeho skladbou Meditace zakončil houslista Jaroslav Rataj tento pomyslný blok vážné hudby.

V polovině programu se na pódium ve vzorně uspořádaných řadách dostavil improvizovaný školní sbor, který doprovodil svým zpěvem čtyři lidové písně, které Petr Zapletal upravil pro školní orchestr. V této části programu došlo k milé spolupráci se ZUŠ Slunná, Brno-Komárov, která se ve velké míře podílela zejména svým dechovým oddělením na celém orchestrálním vystoupení. Kompoziční, pedagogické a organizační schopnosti pana učitele a našeho milého kolegy Petra Zapletala dávají již několikátý rok vzniknout sympatickým vystoupením, na kterých se podílí velké množství žáků naší školy (možnost účastnit se má díky sborovým částem opravdu každý) a které touto kolektivní interpretací dávají dětem krásný pocit dobře vykonané práce na společném díle. Ten večer zazněly v podání žákovského sboru a orchestru následující písně: Kdes holuběnko lítala, Mamko, Andulenko, čo robíš a Šenkovala šenkérenka.

Lidové písně v orchestrálním zpracování byly jakýmsi předělem do té části koncertu, kterou bychom mohli nazvat jako nonartificiální či populární. Blok zahájila čtyřruční hra na klavír sester Šiklových, které si připravily skladbu Let it go; následovalo pěvecké vystoupení Marie Natalije Dalhaus s písní Veni Domine. Skladbičkou pro Mariánka obohatila podvečer flétnistka Amálie Dorazilová; kytaristka Ilona Raušová přednesla skladbu Divagando a následovala ji Julie Absolínová, která se pro tento večer převtělila do zpěvačky Adele a zazpívala její píseň Where We Were Young. Gismontiho skladbu Agua a Vinho si pro práci v předmětu komorní hra zvolily kytaristky Ilona Raušová a Magdalena Přibáňová. Opětovným krokem do oblasti hudby vážné se stala interpretce Uherského tance J. Brahmse, kterou bravurně zvládl Oliver Šimoník, po němž následovala čtyřruční hra na klavír v podání Lukáše Čalkovského a Antonína Frgaly, kteří diváky osvěžili skladbou Charleston L. Němce. Své opožděné absolventské vystoupení na tomto hudebním podvečeru absolvovala také Kateřina Pražáková s melodiemi z muzikálů Jesus Christ Superstar a Cats. Poté ji přišli podpořit kolegové z předmětu kolektivní interpretace Viktorie Lengálová a Adam Kubíček; společně zazpívali píseň Vzpomínky zůstanou skupiny Holki.

Závěr koncertu patřil naší čím dál úspěšnější cimbálové muzice, která se za pár let své existence pod vedením Mgr. Jitky Hruškové velmi vypracovala, a právem jim byl svěřen vrchol celého večera. V úpravě J. Hruškové zaznělo pásmo lidových písní „Mamičko, ožením sa“ a bylo milým rozloučením pro posluchače se všemi vystupujícími.

Nezbývá než popřát všem žákům pevné nervy a štěstí při závěrečných postupových zkouškách, které se mílovými kroky blíží; mnozí vystupující si svou uměleckou úroveň splnili právě jarním koncertem a zcela oprávněně nemusí mít obavy z výsledného hodnocení při zkouškách. Pro ostatní může být poslech starších a zkušenějších kamarádů motivací pro poctivé cvičení na nástroj, které je neodmyslitelnou cestou k úspěšnému zvládnutí hry na nástroj či ke zvládnutí techniky zpěvu. Výsledek, který pak můžeme slyšet právě na školních koncertech, totiž stojí za tu námahu na 100%!

 

Fotogalerie: JARNÍ KONCERT 17. 5. 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>