Virtuální prohlídka školy

IVT - SEDÍTE SPRÁVNĚ U POČÍTAČE?

03.10.2013 07:50

První vyučovací hodiny předmětu informatika a výpočetní technika na nižším gymnáziu bývají zasvěceny bezpečnosti práce, uspořádání pracovního místa a zásadám zdravého sezení při práci s počítačem.

Po teoretickém seznámení s problematikou, měli žáci Kvarty AN za domácí úkol vyfotit svůj domácí počítačový koutek. Na jedné fotce měli znázornit dodržení ergonomických pravidel, na fotce druhé měli ukázat svoji běžnou a pohodlnou pracovní polohu. V další vyučovací hodině žáci prezentovali svůj domácí úkol před svými spolužáky.

Práce byla pro všechny velmi zajímavá, protože žáci mohli pomocí svých fotografií nahlédnout do tajů nejen pracovního, ale i soukromého života svých spolužáků.

Petra Zachrdlová – vyučující IVT, Kvarta AN

Fotogalerie: IVT - SEDÍTE SPRÁVNĚ U POČÍTAČE?