Virtuální prohlídka školy

IV. A - vyučování v přírodě / IV. A - outdoor class

24.10.2019 15:14

Dnešní krásný slunečný den děti využily ke stavění domečků pro skřítky v přírodě. Na fotografiích můžete vidět jak příjemná dnešní příjemná vyučovací hodina pracovních činností byla.

Children used today's beautiful sunny weather to build houses for elfs. The photos show how pleasant today's crafts lesson was.

 

Fotogalerie: IV. A - vyučování v přírodě / IV. A - outdoor class