Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy od 25. a 30. 11.

24.11.2020 07:54

Informace k provozu školy

Od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků na vzdělávání. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka těchto žáků (na gymnáziích i SPgŠ) podle běžného rozvrhu. Dále pokračuje prezenční vzdělávání pro první a druhé ročníky AZŠ. Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků na AZŠ a žáků prim, sekund, tercií a kvart osmiletého studia gymnázií (rotační výuka, viz tabulka), žáků prvního a druhého ročníku šestiletého studia gymnázia (rotační výuka, viz tabulka) a nadále žáků maturitních ročníků (gymnázií i střední pedagogické školy). Žáci prvních, druhých a třetích ročníků čtyřletého studia na gymnáziích i SPgŠ a dále žáci kvint, sext a septim na gymnáziích a žáci třetího ročníku šestiletého studia na gymnáziu pokračují v distantční výuce.
 
Přehled způsobu výuky na AZŠ, gymnáziích a SPgŠ od 30. 11. 2020
 
Ročník    Způsob výuky
Všechny ročníky 1. stupně AZŠ Prezenční výuka
Primy, tercie a první ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
liché týdny- prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 30. 11.)
sudé týdny - distanční výuka přes MS Teams
 
Sekundy, kvarty a druhý ročník šestiletého studia gymnázií Rotační výuka:
sudé týdny - prezenční výuka v budově školy (prezenční výuka žáků tedy začíná v pondělí 7. 12.)
liché týdny - distanční výuka přes MS Teams
První, druhé a třetí ročníky čtyřletého studia gymnázií a SPgŠ, kvinty, sexty a septimy na gymnáziích a třetí ročník šestiletého studia na gymnáziu Distanční výuka
Maturitní ročníky gymnázií a SPgŠ   Prezenční výuka

Od 30. 11. 2020 vstupují žáci AZŠ do budovy školy jako obvykle bočním vchodem u ekonomického oddělení.