Virtuální prohlídka školy

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

25.05.2021 07:40

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

 
Aktualizováno 19. 5. 2021
 

Od pondělí 24. 5. 2021 se povoluje osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků středních a základních škol bez rotace. Frekvence preventivního antigenního testování se stanovuje na jedenkrát týdně.

 
Žák je povinen účastnit se v testovací den (pondělí) antigenního testování. V případě, že žák není přítomen v době testování své třídy, musí se při vstupy do školy nahlásit na vrátnici a pověřený pracovník školy s žákem provede test.
Pokud se žák nechce testovat testem, který má k dispozici škola, může si pro tyto účely přinést vlastní test, který je nerozbalený, je v originálním balení a je uveden na seznamu antigenních testů Ministerstva zdravotnictví ČR.
 

Testování se dále neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.